< Terug naar overzicht

Reactie leidinggevende is vaak contraproductief

De reactie van leidinggevenden op weerstand vanuit de organisatie bij verandering, is niet zelden contraproductief. Hoewel weerstand bij een reorganisatie of verandering normaal is, hebben leidinggevenden de neiging om het mislukken van een verandertraject daaraan te wijten.

Bovenstaande stelling is afkomstig van onderzoekers van de Ohio State University en Critical Path Consultants. “Weerstand is niet alleen 'natuurlijk', het is ook een vorm van feedback. Leidinggevenden moeten het dan ook op die manier interpreteren”, klinkt het.
Er kan op verschillende manieren met die feedback worden omgegaan om de verandering op een productieve wijze te realiseren. Allereerst is het belangrijk om bewustzijn te creëren en de inhoudelijke discussie aan te gaan met de tegenstanders van verandering. Voorts moeten werknemers niet alleen weten wat er gaat veranderen, maar vooral de reden waarom kennen.

Weerstanders zijn betrokken


De meest fervente tegenstanders van verandering zijn vaak die werknemers die een sterke commitment met het bedrijf of de business hebben. Het is dan ook zaak juist hen te betrekken bij de verandering. Aan de slag gaan met ideeën van werknemers vergroot het ‘eigenaarschap’ en kan tot verrassende resultaten leiden. Ten slotte is het belangrijk fouten uit het verleden te erkennen en bespreekbaar te maken.

Bron: MDWeekly, gebaseerd op Harvard Business Review (april 2009)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen