< Terug naar overzicht

Quota voor vrouwelijke topambtenaren

In 2013 moet een derde van de topambtenaren vrouwen zijn. Met quota willen federaal minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een cultuurverandering teweegbrengen.

De federale overheid ondernam al heel wat acties om de instroom en doorstroom van vrouwen in de administratie te bevorderen. Hoewel de laatste jaren zich voldoende vrouwelijke kandidaten aanboden en procentueel evenveel mannen als vrouwen slaagden voor alle tests, was begin 2012 gemiddeld slechts 13 procent van de benoemde topmanagers een vrouw. 27 procent van de ambtenaren in het middenmanagement zijn vrouwen.

Tegen 2013 moet een derde van de topambtenaren in elke dienst een vrouw zijn. Eind 2012 moet het streefcijfer van één op de zes gehaald worden. Elke dienst die de streefcijfers niet haalt, moet bij evenwaardige kandidaten de voorkeur geven aan de vrouwelijke kandidaat. Zodra de doelstelling gehaald is, wordt de maatregel opgeschort.

“Deze maatregel moet – samen met de andere maatregelen – voor de cultuurverandering zorgen. We hebben voldoende talentvolle vrouwelijke kandidaten die slagen voor de tests, maar toch stoten ze niet door naar de top. Dit quotum is een tijdelijke aansporing om die ongelijkheid weg te werken”, zegt Bogaert.

Milquet greep het voorstel aan om enkele flankerende maatregelen voor te stellen. Zo zal in de nabije toekomst werk gemaakt worden van de evenredige samenstelling van de selectiejury’s. “Er is een verband tussen de economische prestaties van een land en het niveau van gendergelijkheid. Zo is het opvallend dat, onder de Europese landen, bijna alle staten waarvan het bruto binnenlands product hoger ligt dan dat van België (IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Ierland, Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië) betere resultaten hebben in termen van man/vrouw-gelijkheid. Wij moeten ons dus inspannen om vooruitgang te boeken.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen