< Terug naar overzicht

Psychologisch profiel van interim managers: een soort apart

Vergeleken met managers over het algemeen, vertonen interim managers een grotere behoefte om anderen te sturen en de leiding te nemen. Ook voelen ze zich zekerder van hun leiderschapscapaciteiten. Aan regels hebben ze minder nood en ze hechten meer belang aan initiatief. Lopend onderzoek zal uitwijzen of deze kenmerken ook van toepassing zijn op de Belgische interim manager.

Moet een interim manager voldoen aan een welbepaald psychologisch profiel? Een onderzoek van Cubiks uit 1999 verschafte aanwijzingen dat interim managers een soort apart zijn en vaak andere persoonlijkheidskenmerken vertonen dan de doorsnee managers. Een groep van 38 Aziatische interim managers vulde de on line versie van de persoonlijkheidsvragenlijst PAPI-N (Personality and Preference Inventory-Normatief) in, waarna de resultaten vergeleken werden met een Aziatische normgroep van managers (413 respondenten).


Uit de vergelijking bleek dat de interim managers een grote behoefte vertoonden om anderen te sturen en de leiding te nemen. Ze voelden zich zeker van hun leiderschapscapaciteiten. Ze omschrijven zichzelf als autonome, risiconemende en leidinggevende managers. Aan regels hebben ze minder nood, maar ze hechten meer belang aan initiatief. We kunnen er redelijkerwijze van uitgaan dat juist deze elementen hen aantrekken in een interimfunctie.


Bovendien hechten Aziatische interim managers grote waarde aan planning en snelle besluitvorming. Ze bezitten ook een groter aanpassingsvermogen en beschouwen zichzelf als meer toegewijd qua inzet, snelheid en productiviteit. Het mag niet verbazen dat zij, gezien de aard van hun gekozen loopbaan, meer afwisseling zoeken.
In vergelijking met de typische professional, is het eveneens opmerkelijk dat de interim managers een theoretische kijk hebben op de dingen en nadruk leggen op creatief denken en werken met abstracte concepten. Dit kan de reden zijn waarom zij de voorkeur geven aan opdrachten die hun de mogelijkheid geven om nieuwe situaties en uitdagingen te analyseren en op een transparante en doordachte manier te evalueren.Verenigd Koninkrijk en Nederland

In 2001 ging Cubiks na of de bevindingen in Azië ook toepasbaar zijn op interim managers uit andere landen. Aan 94 interim managers uit het Verenigd Koninkrijk werd ook een PAPI-N-vragenlijst voorgelegd. Beide studies leverden gelijkaardige resultaten op. De hoger vermelde kenmerken waren eveneens van toepassing op de interim managers in het VK.


Toch doken ook opmerkelijke verschillen op. De Aziatische interim managers hebben meer behoefte aan richtlijnen, nemen minder een sturende rol op zich en zijn meer sociaal. Deze verschillen kunnen het resultaat zijn van de Aziatische cultuur waarin een minder confronterende stijl gehanteerd wordt en minder creativiteit en vernieuwing nagestreefd wordt.


In 2002 deed Cubiks de oefening nog eens over in Nederland, in samenwerking met Atos KPMG Interim Management. Daaruit werden enkele kenmerken voor verschillende typefuncties van interim managers en een basisprofiel gedistilleerd.


Deze profilering leidde dan tot enkele typische competenties die een interim manager in de gewenste functie bij voorkeur manifesteert. In onderstaande tabel een voorbeeldje van zo’n aantal gewenste competenties waarin een kandidaat bij voorkeur ‘uitblinkt’ om de functie naar behoren te kunnen vervullen. Het zou ons te ver leiden hier dieper op in te gaan. Daarom volstaan we met te signaleren dat ook in Nederland kenmerken zoals het aansturen van anderen en het omgaan met veranderingen typisch zijn voor interim managersBelgië: onderzoek gestart

In België voert Cubiks sinds begin 2003 een gelijkaardige studie in samenwerking met Robert Half Interim Management en Robert Walters. Niet minder dan 500 PAPI-N-profielen van interim managers zullen worden verzameld om een gefundeerde vergelijking op Belgisch niveau te maken. De resultaten worden bekend gemaakt op 23 mei tijdens een studiedag van Cubiks België. Voor meer info: koenraad.goris@cubiks.com. (Bron: Koenraad Goris, psycholoog en country manager Cubiks Belgium; Samuel De Potter, psycholoog en consultant.)
Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen