< Terug naar overzicht

Prof. Blanpain ten strijde tegen “de zachte moordenaar”, vooral op het werk

Vorige week stelde prof. em. Roger Blanpain zijn nieuwe boek “Passief roken. De zachte moordenaar…” voor. De onderneming – en haar anti-rookbeleid als onderdeel van het gezondheidsbeleid – moet een cruciale rol spelen in het terugdringen van de kanker, vooral ter bescherming van de onvrijwillige, passieve roker.

Professor Blanpain onderzoekt het rookbeleid van bepaalde ondernemingen. Zo geeft hij slechte punten aan de Vlaamse Gemeenschap en de VRT, en goede aan de KU Leuven en Kluwer. Naast de bekende gezondheidsargumenten, voert de auteur het internationaal en nationaal (arbeids)recht aan als grondslag voor zijn pleidooi voor de rechten van de niet-roker en voor rookvrije bedrijven. Hij formuleert een rookbeleid voor de onderneming en stelt een handvest voor de niet-roker en een gedragscode voor de roker op.

Wat kan er gebeuren? “Veel”, zegt Blanpain. “Het kruispunt is de onderneming. Daar presteren werknemers, komen klanten en gebruikers. Vooreerst heeft de werknemer recht op een rookvrije ruimte. De werkgever is verplicht een rookverbod in te voeren en is daarvoor verantwoordelijk.”

Zijn juridische argumenten?

- Volgens artikel 23 van de grondwet is gezondheid een grondrecht dat iedereen moet eerbiedigen.

- Artikel 20, paragraaf 2 van de wet op de arbeidsovereenkomst legt het recht op een gezonde werkplaats vast, wat dus ook het recht op gezonde lucht inhoudt.

- Roken is een vorm van pesten (wet 11 juni 2002): het tast de fysieke of psychische integriteit van de werknemer aan.

- Roken veroorzaakt stress bij passieve rokers (CAO 72 uit 1999, Nationale Arbeidsraad).

- Het KB van 28 mei 2003 over het gezondheidstoezicht bij werknemers stelt dat deze niet mogen blootgesteld worden aan “chemische agentia”. Rook bevat Meer dan 40 chemische kankerverwekkende stoffen.

Daarom, besluit Blanpain, moet elke werkgever een rookverbod instellen en handhaven in de onderneming. De onderneming is in dit kader een ruim begrip: het is elke plaats waar de werknemer presteert, elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of open ruimte bevindt.
Gebeurt dit niet, dan kunnen werknemers dagvaarden voor de arbeidsrechtbank, een veroordeling bekomen, klacht neerleggen en eventueel schadevergoeding eisen. De werkgever, arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur hebben in deze ook een burgerlijke verantwoordelijkheid.
.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen