< Terug naar overzicht

Productiebedrijven overwegen delokalisatie

Ondanks de crisis kampen twee op de drie productiebedrijven met aanhoudende tekorten aan knelpuntprofielen. Eén op de twee bedrijven overweegt dan ook delokalisatie. Maar men zal eerst trachten om de arbeidsmarkttekorten op te vangen door werknemers uit nieuwe EU-lidstaten aan te werven.

Een en ander komt naar voren in een onderzoek van Link2Europe (een specialist in Europese uitzendarbeid), die naar aanleiding van het openstellen van de grenzen op 1 mei 2009 voor tewerkstelling vanuit de nieuwe EU-lidstaten honderd productiebedrijven bevroeg.

Acute arbeidsmarkttekorten


Het onderzoek leert dat het in de huidige economische conjunctuur voor bedrijven vaak moeilijk blijft om geschikte technische profielen te vinden. Zo geeft 67 procent van de bedrijven toe vandaag met tekorten te kampen. Vooral knelpuntberoepen vormen een probleem.
Bedrijven zien de toekomst pessimistisch in en vrezen dat de tekorten zelfs nog zullen toenemen door een gebrek aan technisch geschoolde profielen (81 procent) en door de vergrijzing (63 procent).
Eén op de twee bedrijven overweegt zelfs delokalisatie bij nieuwe en aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt.
Opvallend genoeg heeft - ondanks dit pessimisme - slechts de helft van de bedrijven een strategisch HR-beleid om de huidige en toekomstige tekorten op te vangen.

Rekruteren in het buitenland


Heel wat bedrijven (38 procent) zien de openstelling van de grenzen en het tewerkstellen van buitenlandse werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten als oplossing. Vandaag al werkt 37 procent van de bedrijven met werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten en 44 procent overweegt om dat in de toekomst te doen.
Bijna de helft van de bedrijven (45 procent) staat open voor het aantrekken van technische profielen vanuit het buitenland.
Meer dan twee derde (66 procent) van de bedrijven meent dat tewerkstelling vanuit de nieuwe EU-lidstaten noodzakelijk is om de tekorten aan gespecialiseerde profielen op te vangen en 65 procent ziet het als een noodzaak om punctuele, seizoens- of piekgebonden tekorten op te vangen.
Voor 48 procent is buitenlandse tewerkstelling noodzakelijk om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Gespecialiseerde aanpak


Bijna alle bedrijven (90 procent) zijn van mening dat het tewerkstellen van buitenlandse werknemers een grondige kennis van de wetgeving vereist. Daarnaast vindt driekwart (74 procent) het uitbesteden van rekrutering van buitenlandse werknemers noodzakelijk voor een correcte afhandeling van administratieve zaken en voor een gepaste opvang, huisvesting en begeleiding van niet-Belgische werknemers.
Logischerwijs kiest 79 procent van de bedrijven die in de toekomst werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten zullen aanwerven, dan ook om hierbij een beroep te doen op een externe partner.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen