< Terug naar overzicht

Print is weer in

Het oriëntatiegedrag van (potentiële) werknemers is sterk aan het veranderen. Wie op zoek is naar een baan maakt meer dan vroeger gebruik van verschillende bronnen. Opmerkelijk: printmedia winnen sterk aan belang.

Een en ander komt naar voren uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeksbureau Intelligence Group, waarin sinds 2003 jaarlijks circa 16.000 personen van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking worden ondervraagd. Op basis van het AGO zijn de veranderingen in de oriëntatie op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktactiviteit tussen 2003 tot en met oktober 2007 in kaart gebracht.

Het aantal oriëntatiebronnen dat werknemers gebruikt bij het zoeken naar een (nieuwe) baan, nam toe, terwijl de arbeidsmarktactiviteit sterk daalde en het aantal openstaande vacatures een recordhoogte bereikte. Daarbij winnen de belangrijkste oriëntatiekanalen – vacaturesites, bekenden/netwerk en dagblad/krant – sterk aan belang. Vooral het duidelijk toegenomen belang van printmedia is opmerkelijk, aangezien dit sinds 2003 constant was gedaald en gepercipieerd wordt als ‘een achterhaald oriëntatiekanaal’.

Dat Nederlanders meer oriëntatiebronnen gebruiken, komt door het grote aantal vacatures. Maar door het grote aantal mogelijkheden gaat men niet meer primair op zoek naar een goede baan, maar veel meer naar de juiste baan. Waar men in 2005-2006 een baan koos met het oog op een positieverbetering, wordt de keuze in 2007 sterk bepaald door werkbeleving (inhoud en work/life balance).

Printmedia winnen daardoor aan belang. Dat kanaal biedt werkzoekenden immers meer toegang tot relatief betere banen. Op internet staan zoveel vacatures, dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Met name de interessante vacatures zijn steeds moeilijker vindbaar. Vacatures van uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus domineren de zoekresultaten, terwijl deze, zowel qua inhoud als qua imago, niet als de interessantste vacatures worden gezien. Print heeft daarentegen, zeker in de perceptie van de baanzoeker, relatief meer interessante vacatures.

Een andere reden van de revival is een sterke opkomst van de gratis openbaar-vervoerbladen. Niet alleen in bereik, maar ook als vacaturedragende titels.

Daarnaast wordt de arbeidsmarkt steeds regionaler, mede door de huidige mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen. Het regionale dagblad en het huis-aan-huisblad zijn bij uitstek media die inspelen op regionaal oriëntatiegedrag.

Volgens de Nederlandse onderzoekers staat respons via elk kanaal (print, arbeidsmarktbemiddelaars of online) sterk onder druk, mede door het enorme aanbod van vacatures en de lagere arbeidsmarktactiviteit. Verder voorzien zij dat de effectiviteit van print kan verdampen en weer afnemen wanneer werkgevers hun personeelsadvertenties niet aantrekkelijker maken en uitgevers de wervingsuitingen blijven verstoppen in hun bladen.


(Bron: persbericht Intellingence Group, HRPraktijk)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen