< Terug naar overzicht

Prijs Gezondheid en Onderneming 2009

De Europese Club voor de Gezondheid organiseert dit jaar opnieuw een wedstrijd waarbij onderzoek en realisaties in het kader van preventie in het arbeidsmilieu beloond worden.

De Europese Club voor de Gezondheid (Belgische afdeling van de Europese Vereniging voor de Bevordering van de Gezondheid) schrijft dit jaar opnieuw de prijsvraag ‘Gezondheid en onderneming’ uit, en krijgt daarbij de steun van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren.
Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico’s en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een nieuw gedrag te doen ontstaan die bijdragen tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer en tot verbetering van het werkmilieu.

Voor wie?


De prijs wordt toegekend aan iedere in België woonachtige of werkzame natuurlijke persoon, of aan iedere in België gevestigde rechtspersoon, zoals de diensten en comités voor preventie en bescherming, vakbonden, medisch-sociale diensten, verenigingen, werknemers..., die een initiatief of vernieuwend project verwezenlijkten ter bevordering van de preventie in het arbeidsmilieu.
De prijs die verdeeld kan worden onder verschillende laureaten, is een beloning voor realisaties en informatie-, sensibilisatie-, vormings- en/of onderzoeksactiviteiten zoals:

 • - de aanmoediging van gezondheidsbevorderend gedrag

 • - de preventie van verslavingsrisico’s

 • - de vroegtijdige opsporing, de preventie en de evaluatie van de arbeidsrisico’s

 • - de professionele en sociale revalidatie en readaptatie

 • - de ergonomische analyse en de verbetering van de werkplaatsen.


 • Het totale bedrag van de mogelijke toegekende prijzen bedraagt 7500 euro, inbegrepen de speciale prijs van 2500 euro van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren.

  Hoe deelnemen?


  Deelnemen aan de wedstrijd kan door middel van een rapport, onderzoek, audiovisuele montage, videofilm, film, affiche(s), brochure(s) etc. U moet wel een deelnemingsdossier invullen waarin u een volledig beëindigde actie beschrijft en een kritische evaluatie van de resultaten neerpent.
  Deze deelnemingsdossiers moeten u indienen vóór 30 september 2009.

  Voor het wedstrijdreglement, het deelnemingsformulier en bijkomende inlichtingen surft u naar de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen