< Terug naar overzicht

Prijs Gezondheid en Onderneming 2008

De Europese Club voor de Gezondheid schrijft in verschillende landen, waaronder België, een wedstrijd uit. De prijs beloont onderzoek en realisaties op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu.

De Europese Club voor de Gezondheid (Belgische afdeling van de Europese Vereniging voor de Bevordering van de Gezondheid) heeft als doel de bevordering van de volksgezondheid, waarbij ook aandacht geschonken wordt aan specifieke bevolkingsgroepen. De Club besloot om beroepsarbeid nauwer in haar werkingssfeer te integreren en wordt bij deze doelstelling gesteund door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en door de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren.

In die optiek organiseert de Europese Club dit jaar opnieuw een wedstrijd waarbij onderzoek en realisaties in het kader van preventie in het arbeidsmilieu beloond worden. Voor België worden één of meer prijzen voor een bedrag van 7500 euro gepland, inbegrepen de speciale prijs van 2500 euro van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren.

Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over initiatieven tot preventie van arbeidsrisico’s en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een nieuw gedrag te doen ontstaan die bijdragen tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer en tot verbetering van het werkmilieu.

De prijs kan ook worden toegekend voor materiaal, installaties of apparaten van spitstechnologische aard die de spectaculaire bijdragen van de industrie en het onderzoek tot de bescherming van de gezondheid aantonen.


Voor het wedstrijdreglement, het deelnemingsformulier (insturen vóór 30 september 2008) en bijkomende inlichtingen surft u naar http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=16476.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen