< Terug naar overzicht

Prestatiemanagement is geen sinecure

Inspanningen om de personeelsprestaties te verbeteren lopen niet van een leien dakje. Vaak hebben personeelsmanagers en lijnmanagers een andere perceptie van de zaak. Dit blijkt uit een nieuwe studie van HayGroup.

Het ontbreekt niet aan belangstelling voor prestatiemanagement en een aantal Belgische organisaties doet het op dat vlak lang niet slecht. Wie ermee bezig is, ziet in prestatiemanagement vooral een instrument voor verandering en een middel om opleidings- en ontwikkelingsnoden te identificeren. Volgens de studie van HayGroup zouden vele organisaties prestatiemanagement op een rituele en transactionele wijze aanpakken, met de blik gefixeerd op de korte termijn.
“Daardoor blijft prestatiemanagement vaak een onaangeboorde bron voor het opbouwen van bekwaamheid op lange termijn, het vrijmaken van het potentieel van de medewerkers en het realiseren van de strategische doelen”, stellen Tamara Peeters en Bart Brichau van HayGroup. De auteurs van de studie merken trouwens op dat prestatiemanagement belangrijk is voor het aantrekken, motiveren en behouden van toptalent.
Uit het onderzoek komen onder meer de volgende knelpunten naar voor.
- Falende bedrijfsleiding
Veronachtzaming door de hoogste bedrijfsleiding (ook onbekwaamheid in een aantal gevallen) is de voornaamste hinderpaal voor prestatiemanagement.
- Culturele knelpunten
Culturele gegevens kunnen evenzeer stokken in de wielen steken. Het lijstje is bijna eindeloos: weerstand tegen verandering, gebrek aan vertrouwen, veranderingsmoeheid, zwakke communicatie, fixatie op het operationele, turbulentie in de omgeving, fusies en allerlei gewoonten.
- Meetproblemen
Het opzetten, sturen en meten van doelen blijft voor velen een duistere zaak. De respondenten vernoemen onder meer een zwak planningproces zonder link met het individuele niveau, tegenstrijdige maatstaven en koersveranderingen in de loop van de rit.
- Complexiteit
Als het proces slecht uitgewerkt is of niet goed aansluit op andere aspecten van personeelsbeleid, liggen overdreven bureaucratie of te grote complexiteit op de loer.
- Struisvogelsyndroom
Verantwoord omgaan met slechte prestaties is veel individuele managers en organisaties niet gegeven. Ze schrikken ervoor terug of zijn onbekwaam om de stier bij de horens te vatten.

HayGroup onderzocht hoe Belgische organisaties vandaag prestaties managen, met bijzondere aandacht voor de mate waarin ze een “prestatiecultuur” ontwikkelen. Aan de enquête namen 67 lijnmanagers en 43 HR-professionals uit 26 organisaties deel. Zij waren voornamelijk afkomstig uit de sectoren algemene diensten, openbare diensten, financiële diensten en consumptiegoederen.
Een uitgebreid artikel over dit onderzoek, aangevuld met de cases van AstraZeneca en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, vindt u in het magazine HR Square nr. 1 van februari 2003. Abonnees kunnen voor een king size-versie terecht in ons archief.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen