< Terug naar overzicht

Planbureau wijst op ontsporing van loonkosten

Het Federaal Planbureau verwacht dat de Belgische economie in 2011 en 2012 met 2,2 procent zal toenemen en ziet eenzelfde groeitempo op middellange termijn. Hoewel de vooruitzichten positief zijn, legt het rapport toch enkele ernstige mankementen bloot op het vlak van de loonkosten en de werkgelegenheid.

Dat blijkt uit de ‘Economische vooruitzichten 2011-2016’. Deze groeiverwachting van 2,2 procent is groter dan de groei van 1,7 procent die verwacht wordt voor de eurozone in 2011 en 2012.

De economische groei zou ook gepaard gaan met een toename van de totale werkzame bevolking met 43.000 mensen in 2011 en met gemiddeld 48.000 eenheden per jaar tijdens de periode 2012-2016.

Het Planbureau verwacht eveneens dat het aantal werklozen in 2011 zal afnemen met 8000 en iets minder uitgesproken in 2012, met een daling van 3000. Van 2013 tot 2016 zou de werkloosheid in totaal afnemen met 47.000 en uitkomen op 596.000 personen in 2016.

Toch valt er niet alleen positief nieuws te rapen. Het rapport van het Planbureau legt zowel voor de loonkosten, als de werkgelegenheid ernstige mankementen voor de toekomst bloot die enkel met structurele oplossingen weg te werken zijn.

Indexering


Voor de vierde keer op rij ontsporen de loonkosten, waardoor de loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden op acht jaar tijd oploopt tot meer dan vijf procent. “Dat is onhoudbaar. Het concurrentievermogen van onze ondernemingen en de aantrekkelijkheid van ons land voor buitenlandse investeerders worden hierdoor steeds meer aangetast”, zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van de werkgeverskoepel VBO.

“Niet zozeer de indexering van de lonen, maar wel het mechanisme van automatische loonindexering ligt aan de bron van het probleem”, analyseert het VBO. De werkgeversorganisatie vraagt dan ook dat de regering dringend werk maakt van een objectieve studie over de wijze waarop de lonen worden geïndexeerd, zoals afgesproken in het IPA-ontwerp en in het jaarverslag van de Nationale Bank van België.

“De uitkomst van de studie moet niet het afschaffen van het systeem zijn, maar het moet ons beter wapenen tegen de perverse en asociale gevolgen die onder meer maken dat een werkgever nooit weet met hoeveel zijn loonkosten exact zullen stijgen op het ogenblik dat hij een loon-cao afsluit”, zegt Timmermans.

Het rapport van het Planbureau stipt ook aan dat, bij ongewijzigd beleid, de werkzaamheidsdoelstelling die in het kader van de Europese strategie 2020 is vastgesteld, niet zal gehaald worden. In 2020 zou de werkzaamheidsgraad 73,2 procent moeten zijn, maar België zal slechts 69,7 procent halen. “Een debat over het loopbaaneinde en hervormingen op het vlak van werkloosheidsuitkeringen zijn een absolute must”, zegt Timmermans.

Dit is voor de zelfstandigenorganisatie UNIZO eveneens een duidelijk signaal om met aandrang te pleiten voor een studie over het automatisch indexmechanisme. In afwachting vraagt het nu al om een netto-indexering door te voeren. Die doet de nettolonen, maar niet de brutolonen stijgen. “Zonder deze noodzakelijke ademruimte wordt het voor ondernemers moeilijk om te ondernemen”, aldus UNIZO.

Bron: VBO/UNIZO/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen