< Terug naar overzicht

Personen met arbeidshandicap nog steeds niet aan de bak

Tegen 2010 moet de kloof in de arbeidsdeelname tussen personen met een handicap en de rest van de bevolking drastisch verminderd zijn. Dat engagement namen de overheid, de sociale partners en vertegenwoordigers van personen met een handicap vier jaar geleden. Maar er is nog steeds weinig verbetering.

Op de rondetafelconferentie van 2 december 2003 gingen overheid, sociale partners en vertegenwoordigers van personen met een arbeidshandicap het engagement aan om tegen 2010 de kloof in de arbeidsdeelname tussen mensen met een chronische ziekte of handicap en de rest van de bevolking drastisch te verminderen. Dit gebeurde in het kader van de doelstellingen uit het Pact van Vilvoorde.

Maar meer dan halfweg zijn er weinig indicaties van verbetering. Dat bericht komt van het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid: “Straffer nog, het aantal werkzoekende personen met een arbeidshandicap is sindsdien drastisch gestegen. Mensen met een handicap of chronische ziekte profiteren maar zeer beperkt van de krapte aan arbeidskrachten. Dit baart ook ons, organisaties van personen met een arbeidshandicap, zorgen.”

Nochtans zijn er veel goede bedoelingen. De Vlaamse overheid neemt maatregelen om mensen uit de kansengroepen aan het werk te helpen. Zo focust het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit zich met de diversiteitsplannen en Jobkanaal op de privésector. De Vlaamse overheid hanteert voor zichzelf streefcijfers. Ook de lokale besturen hebben voor de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap een streefcijfer. Het onderwijs wil de lerarenopleiding voor de kansengroep toegankelijk maken.

Maar blijkbaar volstaan goede bedoelingen niet. Het moet meer én beter. “Werknemers met beperkingen zijn in de eerste plaats werknemers met competenties. Praktische problemen omwille van een beperking kunnen meestal snel opgelost worden. Bovendien komt de VDAB tussen in de extra kosten. Dat iemand met een arbeidshandicap tewerkstellen kán, bewijzen al heel wat werkgevers. Het komt er nu op aan om ze allemaal te overtuigen.”

De organisaties van mensen met een arbeidshandicap roepen de overheid en de sociale partners op om hier samen werk van te maken. Concreet vragen ze:Meer aandacht voor de doelgroep bij het beleid rond evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (personen met een handicap komen nu slechts in beperkte mate aan bod in diversiteitsplannen, de engagementen die de sectoren afsluiten met de Vlaamse overheid vallen mager uit).
Meer inspanningen van de Vlaamse overheid om personen met een arbeidshandicap aan te werven. Het engagement is er wel, maar het resultaat blijft uit. Een systeem van voorbehouden betrekkingen kan helpen, maar bovenal moeten leidinggevenden bereid zijn personen met een handicap aan te werven.
Lokale besturen moeten werk maken van een echt diversiteitsbeleid en daarbij inspanningen doen voor personen met een handicap. Daarbij hoort een ambitieus streefcijfer, zoals dat van de Vlaamse overheid (4,5%) in plaats van de huidige 2%. De lokale besturen moeten hierbij kunnen rekenen op dezelfde ondersteuning als private werkgevers en dus gebruik kunnen maken van de nieuwe loonkostensubsidieregeling.
Meer ambitieuze streefcijfers voor de onderwijssector, een kader voor diversiteitsplannen en loonkostensubsidies zoals in de private sector. Een gebrek aan stimulerende maatregelen, in combinatie met een stijgende werkdruk, maken dat de tewerkstellingskansen van personen met een handicap in het onderwijs onbenut blijven.

Het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid is een platform van gebruikersorganisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte. De organisatie streeft via beleidsparticipatie en lobbywerk naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een arbeidshandicap.

Meer info: http://www.handicapenarbeid.be/gebruikersoverleg.htm.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen