< Terug naar overzicht

‘Personeelsplanning Vlaamse overheid ondermaats’

Het Rekenhof maakt brandhout van de personeelsplanning van de Vlaamse overheid. Efficiëntiewinsten zijn de voorbije tien jaar met een loep te zoeken.

De Vlaamse regering startte in 1999 met een beleid van de juiste man/vrouw op de juiste plaats om een efficiënt ambtenarenkorps te krijgen. Vandaag, tien jaar later, is het Rekenhof in een rapport (dat blijkbaar terechtkwam bij Lijst Dedecker) bijzonder kritisch over de manier waarop die personeelsplanning tot stand is gekomen (of juist niet tot stand is gekomen).

Kwaliteit


Het Rekenhof vroeg na de operatie Beter Bestuurlijk Beleid de personeelsplannen op van de 62 onderdelen van de Vlaamse overheid. Am gauw bleek dat amper 38 een goedgekeurd personeelsplan hadden. Bovendien varieerde de kwaliteit ervan sterk. Slechts een derde probeerde uit te leggen waarom ze het personeel nodig hebben dat op de diensten werkt. Pogingen om efficiënter te werken, zijn nauwelijks terug te vinden. Van een langetermijnvisie ontbreekt elk spoor.

Meer personeel


In 2003 wilde de Vlaams regering het personeelsaantal bevriezen. En ook daar slaagt ze niet in. Sinds 2004 is het aantal personeelsleden bij de Vlaamse overheid toegenomen met tien procent.
"De inspanningen inzake personeelsplanning en vereenvoudiging van processen hebben voor heel de Vlaamse overheid in de praktijk te weinig geleid tot een hefboom om eenzelfde takenpakket met minder ambtenaren uit te voeren", besluit het Rekenhof.

Aanbeveling


Het Rekenhof raadt de Vlaamse regering aan om in te grijpen om de personeelsplanning een nieuw elan te geven, duidelijk aan te geven wat ze wil, en de personeelsstop die in 2003 werd ingevoerd, terug te schroeven.
Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) antwoordt dat de aanbevelingen behartigenswaardig zijn en dat hij er rekening mee zal houden.

Bron: De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen