< Terug naar overzicht

Passionele prima donna’s

Werk en passie? Het vierde symposium van SD Worx, vorige week, stelde de werknemer van de toekomst voor. Uit de voorspellingen van Johan Peter Paludan, Hans A. J. Leeuwens en Richard Chang leren we dat we niet persé werken voor het geld, maar omdat we graag werken. De enige voorwaarde is dat we tijdens de werkuren onze passies kunnen uitleven.

“Prima donna management is het toekomstige management buzzword”, poneert Johan Peter Paludan, directeur van het Copenhagen Institute for Future Studies en futuroloog. Twee trends kenmerken de nood aan dergelijk management. Door het succes van de welvaarstaat is onze kijk op werk veranderd. Werken is niet meer strikt noodzakelijk om te overleven, in de plaats daarvan staan zingeving en zelfontplooiing centraal. Daarnaast is er de evolutie naar de kennismaatschappij. Ongeschoolde en repetitieve arbeid heeft plaats gemaakt voor kenniswerk. Ongeschoolde arbeiders konden nog behoorlijk werk afleveren, ook al interesseerde het werk hen geen fluit. In een kennismaatschappij is dit onmogelijk. Kenniswerkers kunnen enkel goed presteren als de mentale werkomgeving positief is.


“Prima donna’s kunnen echter niet gemanaged worden. Prima donna management is een contradictie in terminis. Immers, een prima donna is de hoofdpersoon, de eerste zangeres van het koor. Die kan je enkel dirigeren”, aldus Paludan. Hoewel het managen van prima donna’s moeilijk zoniet onmogelijk is, blijft het toch de moeite waard om het te proberen.
Ook Hans Leeuwens, voorzitter van Van Ede & Partners, management consultants voor persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, zegt dat werk meer is dan een broodwinning. Werknemers zijn op zoek naar bevrediging. De ultieme uiting daarvan is flow: een staat van bewustzijn waarbij men zich intens op een activiteit concentreert en daar helemaal in opgaat. In deze bewustzijnstoestand voelt men zich sterk en alert. Het werk verloopt moeiteloos. Men heeft het gevoel de situatie volledig te beheersen en op de top van zijn kunnen te presteren.


De consultant in strategie, change management, prestatiemeting en optimalisatie van bedrijfsprocessen Richard Chang stelde een stappenplan voor om passie in de organisatie te brengen. “Niet alleen individuen hebben passies, ook bedrijven”, zegt Chang. “Passie is de innerlijke krachtbron die onze emoties stuurt. Passie inspireert en geeft extra energie. Passie op de werkplek maakt het verschil tussen een goed en een excellent bedrijf. Passie geeft immers richting aan het bedrijf en verbetert de prestaties in alle lagen van de organisatie. Een bedrijf met passie kan resultaten met een ‘R’ voorleggen. De ontstaansreden van een organisatie was steeds het vervullen van een bepaalde behoefte. Na verloop van tijd echter is deze drang verdrongen door cijfers en getallen. Het komt er dus op aan als bedrijf terug voeling te krijgen met de initiële drijfveer of motivatie.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen