< Terug naar overzicht

Overheid schiet tekort op arbeidsmarkt

Een nieuwe enquête suggereert dat zowel werkgevers als werknemers grote voorstanders zijn van het invoeren van economische werkloosheid voor bedienden.

In april deed onderzoeksbureau Insites, in opdracht van uitzendgroep Tempo-Team, onderzoek via een landelijke steekproef bij werkgevers en werknemers. Wat blijkt? Als het van werkgevers en werknemers afhangt, moet de overheid haar aanpak van de economische recessie nog versterken. De studie werd overigens georganiseerd vóór de aankondiging van nieuwe maatregelen op het vlak van tijdelijke werkloosheid. Slechts 14 procent van de werknemers en 17 procent van de werkgevers oordeelt positief over de aanpak van de crisis door de overheid.
Werkgevers (54 procent) verwerpen de huidige arbeidsmarktpolitiek sterker dan de werknemers (38 procent). Bij deze laatste groep neemt bijna de helft (47 procent) een neutrale positie in.
Eén op vier werkgevers meent dat verminderen van de loonkosten dé belangrijkste maatregel is waaraan de overheid moet werken.

Economische werkloosheid voor bedienden


Over het heikele punt van economische werkloosheid voor bedienden is er vrijwel eensgezindheid bij de ondervraagden: 73 procent van de werkgevers en 63 procent van de werknemers is voorstander.
Beide partijen verwerpen het onderscheid tussen arbeiders en bedienden en geloven dat een volwaardige economische werkloosheid als tijdelijke oplossing zorgt voor het behoud van de werkgelegenheid en zo definitief ontslag vermijdt.
Het recentelijk door de regering genomen pakket crisismaatregelen, waaronder een vorm van economische werkloosheid voor bedienden onder specifieke voorwaarden, beantwoordt dus – in de optiek van deze enquête – aan de behoefte van de meerderheid van werkgevers en werknemers.

Actiever beleid


De oproep naar de overheid om een meer actieve rol te spelen in tewerkstelling en jobcreatie krijgt volgens de ondervraagden geen bevredigend antwoord. Slechts 14 procent van de werkgevers en 17 procent van de werknemers vinden dat de overheid in deze materie voldoende inspanningen levert.
37 procent van de werkgevers en 28 procent van de werknemers stelt dat de overheid zelf meer aan eigen jobcreatie moet doen.

Meer her- en bijscholing werklozen


Slechts één op drie werkgevers (29 procent) en werknemers (34 procent) vindt dat de overheid voldoende inspanningen levert op het vlak van her- en bijscholing van werkzoekenden.
Volgens 80 procent van alle ondervraagden heeft de overheid hier een belangrijke taak. Zowel werkgevers als werknemers zien in deze materie als belangrijkste maatregelen meer financiële tussenkomst door de overheid voor het volgen van opleidingen die afgestemd worden op de behoeften van de markt en specifieke sectoren, en het verplichten van opleiding voor mensen zonder werk.

Arbeidsmarkttekorten


Ondanks de laagconjunctuur en de sterke stijging van de werkloosheid blijven er tekorten bestaan voor specifieke functies. Ook hier kan de overheid volgens 51 procent van de werkgevers en 37 procent van de werknemers nog een tandje bijsteken.
Een minderheid van 19 procent van de werkgevers en 16 procent van de werknemers vindt dat de overheid in deze materie voldoende inspanningen levert, de overigen staan neutraal tegenover deze problematiek.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen