< Terug naar overzicht

Overheid betere betaler dan privésector

In het begin van de loopbaan ligt het basissalaris in de publieke sector voor alle functieniveaus hoger dan in de privésector. Werkzekerheid en een hoog startersloon trekken duizenden sollicitanten aan. Ook gepensioeneerde ambtenaren zijn beter af dan hun collega’s uit de privésector.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-specialist Hudson en adviesbureau AON Hewitt in opdracht van Voka.

Ondertussen zit de privésector met de handen in het haar, omdat ze haar vacatures maar moeizaam ingevuld krijgt. En de situatie lijkt er niet beter op te worden. Op vijf jaar tijd moeten meer dan 450.000 jobs ingevuld geraken.

Na ongeveer 10 jaar loopbaan is voor bedienden en professionals een inhaalbeweging zichtbaar. Het basissalaris van bedienden in beide sectoren komt dichter bij elkaar, terwijl het basissalaris van kaderleden in de privésector zelfs hoger komt te liggen dan dat in de publieke sector. Deze trend zet zich verder tijdens de rest van de loopbaan.

Op managementniveau is er een aanzienlijke voorsprong van de openbare sector die ook daar tijdens de rest van de loopbaan blijft bestaan.

Variabel loon


Het variabele loon in de publieke sector (onder de vorm van premies en toelagen) ligt voor bedienden en kaderleden doorgaans hoger dan het variabel loon in de privésector. Hierdoor ligt het totale cash pakket voor bedienden in de privésector over de hele loopbaan lager.

Kaderleden uit de privésector maken pas op het einde van hun loopbaan een inhaalbeweging ten aanzien van de overheid. Het variabele loon voor het management ligt in de privésector even hoog tot iets hoger dan voor managers in de publieke sector. Door het beperkte verschil blijft ook op het niveau van total cash de aanzienlijke voorsprong van de publieke sector behouden.

De aanvullende voordelen binnen de privésector, die ontbreken in de ambtenarij, zorgen bij alle niveaus (bedienden, kaderleden en management) voor een inhaalbeweging ten opzichte van de publieke sector. De achterstand wordt doorgaans weggewerkt binnen de eerste vijf jaar van de loopbaan.

Pensioen


Bij het maken van carrièrekeuzes hebben sollicitanten ook meer en meer oog voor het pensioen. Het onderzoek vergeleek zowel het wettelijk pensioen (eerste pijler) als het totaal pensioen (eerste en tweede pijler).

Het is geen verrassing dat de overheidspensioenen de wettelijke privépensioenen ver overtreffen. Dat is in het verleden altijd verdedigd als een uitgesteld loon voor ambtenaren. Maar het onderzoek toont aan dat dit niet langer zomaar opgaat.

Enkel door het aanbieden van een aanvullend pensioen benen de ondernemingen de overheid bij voor de meeste van de onderzochte functies. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat naar schatting 40 procent van de werknemers in de privésector nog niet over een aanvullend pensioen beschikt.

Bron: Voka

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen