< Terug naar overzicht

Outplacement voor iedereen?

Federgon Outplacement vroeg bij de voorstelling van zijn jaarverslag 2006 dat het recht op outplacement zou worden uitgebreid tot alle ontslagen werknemers, niet alleen tot 45-plussers.

Outplacement scoorde zo goed in 2006, grotendeels dankzij de inwerkingtreding van het Generatiepact, dat Federgon Outplacement het wil uitbreiden tot alle ontslagen werknemers. Bij de voorstelling van haar jaarverslag 2006 beklemtoonde de organisatie nogmaals de kernrol die outplacementbureaus spelen bij de wederopname van ontslagen werknemers in het arbeidsproces. Daarom vroeg ze aan de regering om het recht op outplacement uit te breiden en het niet langer voor te behouden voor werknemers van ouder dan 45 jaar, zoals nu het geval is. Omdat de impact voor de samenleving zo groot is, stelt de sector ook voor een mechanisme in te voeren waarbij de overheid en de ondernemingen outplacement samen subsidiëren, om zo de ontslagkosten voor de ondernemingen niet te veel te verzwaren.

In 2006 waren de leden van Federgon Outplacement samen goed voor 90% van de outplacementactiviteit in België. Het aantal kandidaten dat in 2006 een outplacementbegeleiding kreeg, steeg met 62% (van 2877 kandidaten in 2005 tot 4670 in 2006). Outplacement van werknemers ouder dan 45 jaar (cao 82) kende eveneens een opmerkelijke groei, namelijk 216%: van 496 in 2005 tot 1585 in 2006. Ook het aantal groepsbegeleidingen steeg met 785 (waarvan 563 begeleidingen in het kader van de tewerkstellingscellen die door het Generatiepact werden ingevoerd).

Het succes van outplacement in 2006 wordt onder meer verklaard door het feit dat een aantal maatregelen uit het Generatiepact met betrekking tot outplacement van werknemers van 45 jaar of ouder in voege is getreden. Het Generatiepact voerde in de eerste plaats strengere sancties in voor werkgevers die hun verplichtingen inzake outplacement voor ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder niet nakwamen. Verder werden sancties ingesteld voor werkzoekenden die outplacement weigeren. Hun werkloosheidsuitkering kan nu worden geschorst. Bovendien verplicht het pact de werkgevers de 45-plussers te informeren over hun recht op outplacement. Vroeger wisten deze vaak niet eens dat ze dit recht hadden. Ten slotte veralgemeende het pact ook de oprichting van tewerkstellingscellen bij een herstructurering. Doorgaans doen deze cellen een beroep op outplacementbureaus voor de begeleiding van ontslagen werknemers.

Federgon betreurde dat in het kader van het interprofessioneel akkoord werd beslist de strengere sancties voor de werkgevers, die door het Generatiepact werden ingevoerd, te schrappen. “Deze beslissing is een negatief signaal en zou de nieuwe positieve dynamiek die op gang werd gebracht door het Generatiepact, kunnen afremmen”, zo luidt het.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen