< Terug naar overzicht

Outplacement: last of zegen?

Een werkgever die werknemers van meer dan 45 jaar ontslaat, is onder bepaalde voorwaarden verplicht outplacement aan te bieden. Zowel bij individueel ontslag als bij herstructurering. Wat denken de werkgevers van deze verplichting? Beïnvloedt outplacement het imago van een onderneming? Vinden werknemers deze begeleiding nuttig?

JobGuide, de entiteit van de HDP-AristA-groep die outplacementbegeleidingen aanbiedt, heeft de mening gevraagd van 476 werkgevers (bedrijfsleiders en de HR-verantwoordelijken of –medewerkers) en 539 werknemers.

Outplacement, een last?


Werkgevers en werknemers weten grotendeels wat outplacement betekent. Maar amper één werknemer op twee en 60 procent van de werkgevers weet dat outplacement verplicht is voor 45-plussers. De grote ondernemingen zijn beter geïnformeerd en staan positiever tegenover outplacement dan de kmo’s.
Slechts 43 procent van de werkgevers staat positief tot zeer positief tegenover deze maatregel. Ze vinden het belangrijk om hun werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. De werknemers stellen deze maatregel op prijs. 80 procent vindt het nuttig tot zeer nuttig dat ze kunnen gebruikmaken van outplacement. Driekwart van de ondervraagde werknemers, ongeacht hun leeftijd, meent zelfs dat outplacement zou moeten worden aangeboden aan alle ontslagen werknemers.
Werkgevers die verzuimen outplacement aan te bieden aan rechthebbenden, hangt een boete van 1800 euro boven het hoofd. 42 procent van de ondervraagde werkgevers is hiervan wel degelijk op de hoogte, 34 procent heeft totaal geen weet van de boete.

Aanhangers of tegenstanders?


In tijden van crisis zijn extra kosten niet echt welkom. De werkgevers die erg negatief staan tegenover outplacement, menen dat ze een gegronde reden hebben om de medewerker te ontslaan en begrijpen niet waarom ze zouden moeten betalen om hem te ‘herklasseren’.
Toch is 30 procent van de werkgevers ervan overtuigd dat hun onderneming een positiever imago krijgt als ze outplacement aanbieden.
Gelukkig bekijkt 63 procent van de werkgevers eerst interne oplossingen (opleiding, functieaanpassing…) alvorens een medewerker te ontslaan. Het gaat hier om de grotere ondernemingen, de structuur van een kmo maakt het niet altijd mogelijk om een andere functie aan te bieden aan een medewerker.

Tweemaal nadenken


Zorgt de outplacementplicht ervoor dat de werkgevers twee keer nadenken alvorens een 45-plusser in dienst te nemen? 55 procent van de werkgevers zegt van niet, 35 procent geeft toe dat dit hun beslissing zou kunnen beïnvloeden (het aandeel is groter in de kleine ondernemingen).

Recente informatie over de evolutie van het aantal outplacementbegeleidingen vindt u in dit artikel.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen