< Terug naar overzicht

Oudere werknemers blijven uit financiele noodzaak

Personeelsleden tussen 50 en 69 jaar blijven werken om persoonlijke en praktische redenen en omdat ze geld nodig hebben. Vooral het financieel aspect geeft de doorslag. Wie vertrekt, doet dat vaak om gezondheidsredenen en nooit alleen voor het geld.

De feiten gaan op voor Groot-Brittannië en komen van het departement voor Werk en Pensioenen. Dat onderzocht waarom werknemers de arbeidsmarkt verlaten of waarom hun engagement het laat afweten en om welke redenen anderen juist vlijtig aan de slag blijven. De belangrijkste motieven zijn in de eerste plaats van financiële aard, maar ook persoonlijke behoeften zoals de voldoening die men in het werk vindt of de nood aan zelfwaardering, routine of sociaal contact, spelen een rol. Soms is de praktische noodzaak om voor zichzelf of zijn familie te zorgen van belang.

Hoewel financiële onzekerheid de belangrijkste reden is om te blijven werken, is financiële zekerheid nooit een reden op zich om te stoppen. Anders gezegd: als alles goed loopt, gaat men door. Ook als men ‘binnen’ is voor de regen. Gezondheidsklachten volstaan wel om er de brui aan te geven. Een ander vaak gehoord argument om op pensioen te gaan, is de verzorging van zieke familieleden.

Werknemers die ondanks gezondheidsklachten toch doorwerken, zijn die met het grootste plichtbewustzijn. Ze geven blijk van een groot arbeidsethos en willen hun baas blijven steunen. Sommigen werken door omdat ze niet afhankelijk willen zijn van de staat. Anderen gaan er vanuit, soms verkeerdelijk, dat hun ziekte niet blijvend is en dat ze nog wel even kunnen doorbijten.

De houding tegenover opleiding en vorming verschilt bij de oudere werknemers naargelang hun beroep, werkhistoriek en status en wie al opleiding genoot, is positiever dan wie daar nog weinig of geen kans toe kreeg. De respondenten met lage scholingsgraad en met slecht betaalde of deeltijdse banen blijken bij hun baas minder te kunnen onderhandelen over flexibele werkuren. Verder blijkt een minderheid te weten dat ze hulp kan inroepen bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt. De meeste respondenten vinden ook dat de overheid langer werken niet mag forceren. Het moet een eigen keuze blijven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen