< Terug naar overzicht

Organisatievernieuwing loont

STV – Innovatie en Arbeid concludeert na een internationale vergelijkende studie dat programma’s voor organisatievernieuwing de bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid ten goede komen. Klantgerichtheid, zelf regelen, betere inzetbaarheid, participeren en leren dragen bij tot organisatievernieuwing, economische groei en meer werkbaar werk.

STV – Innovatie & Arbeid, de onderzoeksinstelling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), ging na hoe in het buitenland programma’s voor organisatievernieuwing (naast technologische vernieuwing) tegelijk leiden tot het verbeteren van de bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid. Daarvoor werden 24 goede-praktijkvoorbeelden uit Finland, Ierland, Nederland en Duitsland onderzocht.

De studie leert ons dat technologische en organisatorische innovatie geïntegreerd toepassen een gunstig effect heeft op de economische resultaten van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Zo geeft in een evaluatie van het Finse programma Tykes 72,3% van de respondenten van ruim 500 projecten aan dat de economische resultaten en de kwaliteit van de arbeid tegelijk verbeterd zijn. Onderzoek van het Ierse National Centre for Partnership and Performance bij 165 ondernemingen stelt vast dat bij deze bedrijven de omzet stijgt met 50.000 euro per werknemer, de productiviteit toeneemt met 15,5% en het werknemersverloop afneemt met maar liefst 16%.

STV Innovatie & Arbeid benadrukt dat organisatievernieuwing altijd een project op maat is van de onderneming en doorgaans bestaat uit een combinatie van maatregelen.


De belangrijkste succeselementen:grotere klantgerichtheid
meer regelmogelijkheden voor werknemers (bijvoorbeeld teamwerk)
participatie (van management, werknemers, klanten, leveranciers, experts) en benchmarking
competentieontwikkeling van werknemers.

Uit het STV-onderzoek blijkt overigens dat bij competentiegeoriënteerde bedrijven 32,6% van de omzet gebaseerd is op nieuwe of vernieuwde producten of diensten in tegenstelling tot 26,3% van de omzet bij niet-competentiegeoriënteerde bedrijven.

Ook Vlaanderen pikt de draad op en pakt uit met een eigen overheidsprogramma. Minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) trekken 2 miljoen euro uit voor meer sociale innovatie op de werkvloer. In de nieuwe ESF-oproep kunnen bedrijven projecten indienen die de kwaliteit van de arbeid, de organisatieperformantie en de arbeidsrelaties verhogen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen