< Terug naar overzicht

Opleidingswereld veert opnieuw op

Het opleidingsbudget per medewerker stijgt opnieuw. Al blijft de voorkeur gaan naar interne opleidingen.

Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van het Lerend Netwerk Stimulearning. Naast een analyse van de databanken van Bedrijfsopleidingen.be werden 169 inkopers van bedrijven bevraagd, van wie 67 procent met meer dan 500 werknemers. Daarnaast werd bij 99 opleidingsverstrekkers naar hun mening gepeild.

Uit het onderzoek blijkt dat de kloof tussen de vraag en het aanbod van opleidingen klein is. Driekwart van het aanbod op de opleidingsmarkt zijn klassikale groepsopleidingen, bijna 70 procent van de inkopers is daarnaar op zoek. Toch overstijgt de vraag naar meer interactieve opleidingen het aanbod.

Onder druk van de economische crisis hebben de voorbije jaren veel bedrijven hun intern opleidingsaanbod uitgebreid ten nadele van het externe opleidingsaanbod. Deze trend blijft bestaan. Bijna 40 procent van de respondenten geeft ‘mogelijkheden tot interne opleiding’ op als reden om geen externe opleidingen aan te kopen.

Onvoldoende budget of de verhouding prijs/kwaliteit worden zelden als reden opgegeven om geen externe opleidingen aan te kopen.

Het bestede opleidingsbedrag per medewerker stijgt opnieuw. Meer dan een derde van de opleidingsverantwoordelijken verwacht dat dit bedrag in de nabije toekomst zal stijgen. Slechts 13 procent verwacht een daling.

E-learning


Het onderzoek toont aan dat de bedrijfswereld het moeilijk heeft om tegemoet te komen aan de wensen van Generatie Y op het vlak van moderne werkvormen en het gebruik van technologie. De jonge generatie kijkt kritisch naar het opleidingsaanbod, hoewel ze hoge eisen stelt aan persoonlijke ontwikkeling.

Toch worden er stappen in de goede richting gezet. Bijna 40 procent van de opleidingsinstellingen beseft dat het gebruik van technologie tijdens opleidingen belangrijk is. Dit blijkt onder meer uit de grotere vraag naar e-learning en programma’s waarvan individuele coaching een onderdeel is. 62 procent verwacht een stijging van op maat gemaakte leerprogramma’s.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen