< Terug naar overzicht

Opleidingsmarkt groeit en wordt volwassen

De opleidingsmarkt groeit, wordt volwassen en biedt ruimte voor alternatieve werkvormen. Opleidingsverantwoordelijken hebben een beter beeld van het aanbod, maar meer en meer bedrijven organiseren intern opleidingen om meer controle over de inhoud te hebben en de opleiding te kunnen inpassen in het tijdsschema van de medewerker.

Bedrijfsopleidingen.be deed een rondvraag bij 150 opleidingverantwoordelijken van grotere bedrijven (73% van de ondervraagde ondernemingen heeft 200 of meer voltijdse werknemers in dienst, 90% heeft een opleidingsbudget en 90% beschikt over minstens één specifieke verantwoordelijke voor opleiding) en analyseerde zijn eigen databanken.

Uit de resultaten blijkt dat opleidingsverantwoordelijken (en dus hun onderneming) bij de keuze van een opleiding de bedrijfsprestaties, bedrijfskennis en de bedrijfsinterne competentieontwikkeling het belangrijkst vinden. Aan de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer en vooral de ontwikkeling van een werknemer met het oog op promotie hechten de respondenten weinig belang.

Opleidingsverantwoordelijken kijken bij de keuze voor een opleiding vooral naar de cursusinhoud (wellicht in functie van de bedrijfsdoelstellingen), de prijs/kwaliteitverhouding en de flexibiliteit. Minst belangrijk zijn een kwaliteitslabel (ondanks de verbonden subsidies), maar vooral ‘erkenning in functie van BEA’. Dat is opmerkelijk omdat ze de prijs/kwaliteitverhouding wel belangrijk vinden.

Deze vaststellingen worden bevestigd door het beperkte aantal respondenten (12%) die de BEA-subsidie als belangrijkste voordeel zien. Meer dan driekwart (77%) interpreteert de genoemde labels in eerste instantie enkel als een kwaliteitsgarantie. Blijkbaar kan BEA de vroegere opleidingscheques niet vervangen, vooral de beperkte gebruiksvriendelijkheid en het verkleinde budget zouden de boosdoeners zijn.

Er lijkt een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de private opleiders. Zij scoren het best op de door de respondenten belangrijkst geachte kenmerken inhoud en flexibiliteit en hun prijs is gemiddeld. Opleidingsfondsen en Syntra’s scoren enkel in prijs/kwaliteitsverhouding het sterkst (ze zijn dan ook de enigen die daar scoren). Hun score voor flexibiliteit ligt een pak lager dan die van de private opleiders. De managementscholen hebben veel te danken aan hun reputatie. Hun prijs/kwaliteitsverhouding en hun flexibiliteit scoren bijzonder laag. Inhoudelijk scoren ze zelfs iets minder goed dan de private instellingen.

Wat de werkvormen aangaat, is er vooral een stijging merkbaar bij alternatieve leervormen. Individuele coaching, bedrijfstheater, e-learning en zelf georganiseerd leren zijn in. De verwachtingen van de respondenten liggen ook in deze richting. Zij denken dat het aantal interne trainingen zal toenemen. Deze verwachting wordt bevestigd door de stijging van interne opleidingsmogelijkheden (van 30 naar 35% in het afgelopen jaar). De gestegen vraag is koren op de molen van de private instellingen die over de hoogste flexibiliteit beschikken. En deze flexibiliteit is nodig om een cursus in het werkschema van ‘onmisbare’ werknemers in te passen.

Ten opzichte van 2006 nam het aantal respondenten dat claimt geen opleidingsbehoefte te kennen spectaculair af: van 55 naar 13%. Samen met de stijging van ‘middelen ter beschikking’ (van 13 naar 30%) is dit wellicht te verklaren vanuit de gestegen professionaliteit van de respondenten. De onzekerheid over de ROI en prijs/kwaliteitverhouding is sterk gedaald in vergelijking met 2006.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen