< Terug naar overzicht

Opleidingen moeten meteen renderen (2)

HR- en opleidingsverantwoordelijken zijn niet bijster optimistisch over de strategie achter opleiding in bedrijven. Het strategisch opleidingsbeleid is zelden afgestemd op de algemene strategie. Bovendien moeten opleidingen meteen renderen.

Dat blijkt uit de Learning Indicator 2011 van Kluwer. De studie brengt de praktijk van leren op de werkvloer in kaart, evenals de strategie achter leren.

Wie neemt het initiatief tot leren in bedrijven? Afhankelijk van wie je de vraag stelt, verschilt het antwoord. Zo ligt het initiatief volgens HR-verantwoordelijken in de eerste plaats bij de leidinggevenden. Zelf oordelen leidinggevenden, daarin bijgetreden door de bevraagde werknemers, dat het initiatief bij de werknemer ligt.

Het overleg tussen leidinggevenden en werknemers over opleidingen gebeurt niet systematisch. Slechts 1 op de 3 leidinggevenden zegt dit systematisch te doen. Van de werknemers vindt amper een kwart dat dit systematisch gebeurt. HR- en opleidingsverantwoordelijken zijn het meest positief: 55 procent denkt dat opleiding systematisch wordt besproken tussen leidinggevenden en hun medewerkers.

Volgens HR en leidinggevenden gebeurt het overleg het vaakst tijdens het functionerings- of evaluatiegesprek. Werknemers beschouwen een concrete opleidingsvraag als belangrijkste moment om over opleiding en ontwikkeling te praten.

Ook over de rol van leidinggevenden als leeractivator bestaat geen eensgezindheid. Slechts 37 procent van de werknemers zegt actief voorstellen voor opleiding te krijgen van zijn leidinggevende. Zelf zegt 56 procent van de leidinggevenden dit te doen.

Bijna de helft van de leidinggevenden vindt trouwens dat zij geen of nauwelijks ondersteuning krijgen om een rol te kunnen spelen in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. HR- en opleidingsverantwoordelijken zijn het daar niet mee eens: slechts een derde meent dat leidinggevenden onvoldoende worden ondersteund.

Strategie prioritair voor HR


De belangrijkste prioriteit voor HR- en opleidingsverantwoordelijken wordt de komende 12 maanden het afstemmen van het opleidingsbeleid en –aanbod op de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Over die strategie achter leren blijken de HR- en opleidingsverantwoordelijken erg bezorgd: meer dan 4 op de 10 zegt dat er in hun bedrijf geen sprake is van een strategisch opleidingsbeleid afgestemd op de bedrijfsstrategie. Dit is een stijging met liefst 6 procent tegenover 2010.

Ook in de praktijk blijkt de strategie vaak nog een wensdroom. Opleiding en ontwikkeling moeten bij voorkeur ‘meteen’ tot resultaat leiden op de werkvloer. Bedrijven investeren vooral in opleidingen die relevant zijn voor de huidige functie van een werknemer. Minder dan een vijfde van de bedrijven investeert in opleidingen die relevant zijn om op termijn door te groeien of voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

Ook het opvolgen en evalueren van opleidingen kan nog beter: Slechts 63 procent van de HR-verantwoordelijken en leidinggevenden polst systematisch naar hoe tevreden werknemers zijn over een gevolgde opleiding. Eén op de drie doet dit occasioneel, 8 procent nooit. Niet meer dan 36 procent van de HR-managers of leidinggevenden volgt systematisch en effectief het resultaat van een opleiding op.

Bron: Kluwer

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen