< Terug naar overzicht

Opleidingen als crisisremedie

Management van het pakket vorming, training en opleiding is dé favoriete crisismaatregel van Belgische HR-verantwoordelijken en bedrijfleiders. De één investeert en verstevigt het opleidingsaanbod, de ander bespaart en schrapt.

Belgische bedrijven die kortetermijnmaatregelen tegen de crisis nemen, maken in de eerste plaats gebruik van opleidingen. Ze lassen meer opleidingen in en diversifiëren hun opleidingenaanbod of schrappen in het aantal uren opleidingen en het aanbod. Dat is de conclusie van een onderzoek van HR-dienstenbedrijf SD Worx bij 344 HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders.
Voor deze respondenten bleek management van het VTO-pakket (Vorming, Training en Opleidingen) de favoriete kortetermijnremedie tegen de crisis. Niet minder dan acht op tien organisaties (79,5 procent) zet het management van opleidingen in om de recessie te bestrijden. De maatregel gaat intensiever gebruik van interne aanwervingkanalen (61 procent) en optimalisatie van benefits, bijvoorbeeld het overschakelen op fiscaal minder belaste groene bedrijfswagens, vooraf (44 procent).

Meer opleidingsuren en een ruimer aanbod


HR-managers gebruiken opleidingen echter op twee manieren als anticrisismaatregel: 44 procent plant meer opleidingsuren, terwijl 35 procent zegt minder opleidingsuren voor zijn medewerkers in te plannen.
Sommige organisaties maken dus van de recessie gebruik om te investeren in hun personeel, andere beschouwen het als een besparingspost. Ook denkbaar is dat bij deze laatste organisaties hetzelfde werk met minder medewerkers moet worden verricht, zodat er geen ruimte voor opleidingen overblijft.
Dezelfde tendens stelde SD Worx vast bij de diversiteit van het opleidingenaanbod: om de onmiddellijke impact van de crisis af te zwakken, blijkt 40 procent van de Belgische organisaties namelijk zijn aanbod te diversifiëren, terwijl 35 procent van de bedrijven die diversiteit wil beperken.

Verklaring


De onderzoekers vinden het niet zo verwonderlijk dat het management van VTO zo hoog scoort als anticrisismaatregel. In veel organisaties is het een stevig verankerd, overzichtelijk, en beheersbaar proces.
Iets minder dan de helft van de Belgische bedrijven (47 procent) beschikt bijvoorbeeld over een VTO-expert. Bij grote organisaties (minder dan 500 werknemers) is dat zelfs 70 procent. Dat kan eigen personeel zijn of een ingehuurde consultant van een gespecialiseerd bedrijf. Deze expert is verantwoordelijk voor de opleidingsbehoeften, het opstellen van opleidingsplannen, het budgetbeheer, de rapportage en de evaluatie.

Wat kost het?


Bedrijven weten dus erg goed hoe het opleidingsproces verloopt en wat het kost. In 2008 bedroeg de gemiddelde totale opleidingskost per kop 425 euro.
In kmo’s was dat 427 euro; in bedrijven van 100-499 werknemers 435 euro en in grote ondernemingen (meer dan 500 werknemers) 343 euro. Dat maakt dat er gemakkelijk geïnvesteerd – of bespaard – kan worden.
Organisaties die voorbij de crisis kijken, blijken overigens te investeren in opleidingen. Hoe winstgevender de organisatie en hoe hoger de investeringsgraad, hoe intensiever men van het opleidingsbeleid gebruik maakt als remedie tegen de crisis. Een noodzaak om medewerkers te behouden, hun competenties te versterken en versterkt klaar te staan wanneer de economie heropleeft.

Hoge return on investment


“Het medewerkervertrouwen groeit recht evenredig met de investeringen in Vorming, Training en Opleidingen,” zegt Luc Dekeyser (foto), professor Sociaal-culturele en Arbeidspedagogiek en directeur van het SD Worx Kenniscentrum. “Volgens economen resulteert 10 procent meer consumentenvertrouwen in 1 procent meer economische groei. Je zou dus kunnen stellen dat 10 procent meer medewerkervertrouwen een duidelijke impact op het bedrijfsresultaat heeft. Investeren in talentontwikkeling geeft medewerkers een vertrouwensboost.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen