< Terug naar overzicht

Opleiding verhoogt productiviteit én loon

Opleiding rendeert. Volgens wetenschappelijk onderzoek halen werknemers uit de voedingsindustrie die een bedrijfsopleiding volgen, een productiviteit die 4 procent hoger ligt dan bij andere werknemers. Zij verdienen ook een hoger loon: dat ligt gemiddeld 2,4 procent hoger.

Met behulp van een econometrisch model vinden onderzoekers Konings (foto), Sels en Vanormelingen (KU Leuven) dat een werknemer in de voedingsindustrie die een bedrijfsopleiding volgt ongeveer 4,2 procent productiever is dan een niet-opgeleide werknemer.
Het brutoloon van een opgeleide werknemer ligt bovendien 2,4 procent hoger dan dat van een werknemer die niet van een bedrijfsopleiding genoten heeft.
Wanneer de onderzoekers de resultaten combineren, blijkt dat de extra toegevoegde waarde die een onderneming kan realiseren door een opleiding te geven voor een werknemer 1385 euro hoger is dan de kosten van deze opleiding.

Opleiding verbetert concurrentiekracht


Deze resultaten suggereren dat de gemiddelde onderneming in de voedingsindustrie aan concurrentiekracht wint door te investeren in opleidingen voor zijn werknemers. Deze winst wordt gedeeld met de werknemers. Al duurt het soms even vooraleer de invloed merkbaar is. De positieve effecten op de productiviteit van een onderneming manifesteren zich immers pas na twee jaar.

Opleidingsinspanning in de voedingsindustrie


Het zonet gepubliceerde jaarverslag van IPV, het opleidingscentrum van de voedingsindustrie, toont dat in 2008 zo'n 13.000 werknemers uit de voedingsindustrie een opleiding volgden via IPV. Dit is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2007.
Hiermee bereikt het opleidingscentrum 15 procent van de werkgevers.
Ondanks jaarlijkse stijgingen blijken vooral kleinere bedrijven met minder dan 50 werknemers moeilijk bereikbaar.
IPV heeft het plan om elk jaar het gebruik van zijn opleidingen met 5 procent aan te zwengelen. IPV zal de ondernemingen daarnaast helpen om de algemene vormingsinspanningen jaarlijks op te trekken met 0,10 procent van de arbeidstijd (zowel IPV- als niet-IPV-opleidingen).

Het onderzoek waarvan hierboven sprake is, gebeurde in 2008 door de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven in opdracht van IPV, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid.
HR Square belichtte in september 2008 gelijksoortig onderzoek van Joep Konings, waarin het rendement van opleidingen zwart op wit wordt aangetoond. Abonnees herlezen dat artikel in het archief via deze link. U bent nog geen abonnee? Dan neemt u hier een kijkje.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen