< Terug naar overzicht

Opleiding, flexibiliteit, inspraak en variabele beloning verhogen productiviteit

Training, zelfsturende teams, flexibele werkuren, variabele verloning en een goede sociale dialoog verhogen niet alleen de individuele productiviteit, maar komen ook de organisatie ten goede.

Zo blijkt uit een recente studie van Eurofound, het Europees Agentschap dat streeft naar betere leef- en werkcondities. Eurofound onderzocht het verband tussen werkcondities en de performantie van zowel werknemers als van de organisatie via een uitgebreide literatuurstudie, een enquête bij 27.000 Europese bedrijven en diepte-interviews bij bedrijven uit zes Europese landen.

Het onderzoek toont dat er een directe link is tussen maatregelen om de werkomstandigheden te verbeteren en een hogere performantie. Vooral het systematisch peilen naar opleidingsbehoeften van medewerkers, het opleiden van medewerkers voor nieuwe taken en tijd vrijmaken voor training hebben een hoge positieve impact op de performantie van medewerkers.

Ook zelfsturende teams en flexibele werktijden beïnvloeden de performantie positief. Op voorwaarde echter dat minstens een vijfde van de medewerkers hiervan kan genieten.

Werknemers zijn ook meer tevreden en gemotiveerd als ze inspraak krijgen, hun werk autonoom kunnen organiseren en flexibel kunnen werken. Maar ook prestatieverloning, ontwikkelingmogelijkheden, werkzekerheid en loopbaanperspectieven beïnvloeden de tevredenheid en motivatie.

Daarnaast vond Eurofound ook een positief verband tussen variabele verloning, op voorwaarde dat minstens een kwart van de medewerkers daarvan kan genieten, en een goed werkklimaat en dus ook betere bedrijfsresultaten.

Bron: Eurofound

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen