< Terug naar overzicht

Op zoek naar concurrentiekracht met mensen en middelen, in het spoor van Davos

Op 8 en 9 maart trok een 50-tal Belgische bedrijfsleiders en HR-directeurs met HR Square en De Facto Image Building  naar Genève voor een uniek tweedaags seminarie met als thema ‘Op zoek naar concurrentiekracht met mensen en middelen: België in een wereldperspectief’. De groep was te gast bij het World Economic Forum (WEF), de World Trade Organization (WTO) en de International Labour Organization (ILO). Een kort verslag.

Het seminarie ging van start in de gebouwen van de World Trade Organisation (WTO), waar deputy director-general Valentine Sendanyoye Rugwabiza een actuele stand van zaken gaf van de handelsonderhandelingen en de struikelblokken in de huidige onderhandelingsronde toelichtte.

Hamid Mamdouh, director Trade in Services Division, sprak over het belang van de (de)regulering van de dienstensector. Hij benadrukte dat liberalisering steeds hand in hand gaat met degelijke hervormingen van de regelgeving, niet met deregulering. Hindernissen zijn onder meer de traagheid van het proces, de onderling verschillende regelgeving en implementatie van de diensten en het feit dat de volgende dienstenonderhandelingsronde pas op de agenda staat als de vastgelopen landbouwonderhandelingen weer vlot zijn getrokken.

Chris Engels, professor Europees en Internationaal Recht en partner van Claeys & Engels, hield een boeiend discours over de verschillende invloeden van de ILO en EU op de Belgische arbeidsrelaties en wetgeving. Met voorbeelden uit de recente (inter)nationale rechtsgeschiedenis legde Engels genadeloos de gerechtelijke pijnpunten bloot in de regelgeving met betrekking tot vakbonden, vrij verkeer van werknemers, het begrip werknemer en herstructureringen.

Van de WTO ging het naar de International Labour Organisation, waar Dominique Michel (head Multinational Team), Jean-François Retournard (director Bureau of Employers’ Activities) en Jim Baker (director Bureau for Workers’ Activities) tekst en uitleg verschaften bij de werking van het driepartijsysteem van de ILO, waarin zowel regeringen, werkgevers als werknemers vertegenwoordigd zijn. De visieverschillen tussen Retournard en Baker spitsten zich toe op de internationale werkstandaarden en de rol van de regeringen. Dominique Michel introduceerde een nieuw ILO-programma dat multinationale bedrijven helpt de algemene sociale principes die de ILO 30 jaar geleden opstelde uit te voeren.

Aansluitend bracht Fons Leroy (administrateur-generaal VDAB) een treffend overzicht van de knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hij schetste de mogelijke strategieën om deze problemen aan te pakken en leverde er kritische commentaar bij.

Luc Cortebeeck (voorzitter ACV en vice-voorzitter ITUC) schetste het belang van de vakbondsactiviteit binnen de Europese Unie en betoogde dat vakbonden de concurrentiekracht van bedrijven niet noodzakelijk moeten afremmen, maar integendeel kunnen versterken. In een tweede luik lichtte Cortebeeck de werkzaamheden van de nieuwe wereldvakbond ITUC toe.

De intensieve werkdag werd ernstig, maar met veel humor en ironie afgesloten door Joris Brams (Group Operations Development Director Scottish & Newcastle). Hij vertelde vanuit zijn praktijkervaringen in Rusland, India en China (‘de wereld van morgen’) over de cultuurverschillen in globale business- en werkrelaties.

Op vrijdag was de groep te gast bij het World Economic Forum. Peter Torreele (managing directeur Regional Agenda Teams & Industry Agenda Teams) gaf uitleg bij de filosofie en de werking van het WEF, het enige internationale overlegforum dat niet op één thema focust, maar regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties mobiliseert om de sociale, economische en milieugerelateerde wereldproblemen aan te pakken.

Sheana Tambourghi (head of Annual Meeting Team) vatte exclusief de resultaten van de jaarlijkse WEF-bijeenkomst in Davos (dit jaar van 24 tot 28 januari) samen. Thema was dit jaar de verschuivende machtsbalans in de wereld. De deelnemers aan Davos duidden het veranderende klimaat aan als de factor die in de nabije toekomst de grootste impact zou hebben op de wereldeconomie en zetten zo dit probleem zelf op de agenda.

Thierry Malleret (head of Global Risks Network) onderzoekt de externe bedreigingen van de economie, de kans dat rampen ons ook echt zullen treffen en de onderlinge relatie tussen de bedreigende factoren. In zijn uiteenzetting focuste hij op de risicothema’s in Davos en de conclusies die het WEF uit die besprekingen trok.

Jennifer Blanke (senior economist WEF) analyseerde de concurrentiepositie van alle landen ter wereld door met de Global Competitive Index (GCI) te meten welke factoren een land productiever maken. In de globale rangschikking staat België op de 20ste plaats. Na algemene duiding van de GCI besprak Blanke de sterke en zwakke punten van België.

Peter Leyman en Hans Bogaert, respectievelijk ‘bijna ex-CEO’ en personeelsdirecteur van Volvo Cars Gent, sloten het seminarie af met een ongemeen boeiende uiteenzetting over het belang van een overlegcultuur voor hoge concurrentiekracht.

Het evenement werd vrijdagnamiddag afgerond met een door Volvo georganiseerd groepsbezoek, annex receptie, aan het fameuze autosalon van Genève.


Een uitgebreid verslag van de uiteenzettingen op 8 en 9 maart en een fotoreportage vindt u in de extra editie van HR Square 46 (juni 2007).

Een tweede editie van dit uiterst geslaagde seminarie staat al in de steigers en is gepland op 6 en 7 maart 2008. Meer informatie krijgt u van Tom Baele, tel. 053/60.56.71, gsm 0475/28.15.60, tom@hrsquare.be.

CEO & HR Rondetafel Genève.

geneve 2007

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen