< Terug naar overzicht

Ook mannelijke werknemers geconfronteerd met seksuele intimidatie

Ongeveer één op de drie werknemers werd ooit al geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het cliché dat alleen vrouwen hiermee geconfronteerd worden, klopt bovendien niet. Ruim één op de vijf mannelijke werknemers geeft aan al ooit seksueel geïntimideerd te zijn geweest.

Dat blijkt uit een rondvraag van de Christelijke Mutualiteit (CM) bij meer dan 800 Vlamingen. Over wat grensoverschrijdend gedrag is, lopen de meningen uiteen. Toch leert het onderzoek dat er over bepaalde gedragingen een consensus bestaat dat ze absoluut niet door de beugel kunnen.

Zo vindt meer dan driekwart van de ondervraagden dat ‘een ongewenste aanraking’ absoluut niet door de beugel kan. ‘Schunnige opmerkingen over het uiterlijk’ (42 procent ) en ‘gespreksonderwerpen zoals porno’ (40 procent) vervolledigen de top 3.

Aandringen om iets te gaan drinken (28 procent) of nagefloten worden (21 procent) worden eveneens niet geapprecieerd. Ook vindt 20 procent dat het dragen van uitdagende kledij thuishoort in het rijtje van grensoverschrijdend gedrag.

37 procent van de vrouwelijke werknemers en 21 procent van de mannelijke werknemers kwam ooit al in aanraking met seksueel overschrijdend gedrag. Opmerkelijk is wel dat één op de drie Vlamingen seksueel ongewenst gedrag al iets minder ongewenst vindt wanneer het van een aantrekkelijke collega komt.

Het merendeel van de respondenten zegt sterk in zijn schoenen te staan, mocht men hiermee geconfronteerd worden. 71 procent is van mening dat ze assertief genoeg zijn om meteen duidelijk te maken dat ze dit niet op prijs stellen. In veel gevallen zou men er eveneens over praten met de partner (36 procent), collega’s (31 procent), een aangeduide vertrouwenspersoon (28 procent) of met familie en vrienden (23 procent).

Op de vraag of men ooit al zelf dergelijk gedrag tegenover een collega heeft vertoond, antwoordt 6,7 procent van de mannelijke respondenten ‘ja’. Bij de vrouwen was dit 2,3 procent.

Hoewel meer dan een kwart van de respondenten zegt ooit al getuige te zijn geweest van seksuele intimidatie tussen collega’s, zou slechts een derde ingrijpen.

Toch is niet elk seksueel gedrag op de werkvloer ongewenst. Eén op de vijf respondenten gaf aan ooit al gekust te hebben met een collega. Daarvan belandde nadien 73 procent ook samen tussen de lakens.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen