< Terug naar overzicht

Ook een buitenlands avontuur verdient vakantie

Eén van mijn werknemers heeft vorig jaar een gedurende een paar maanden in het buitenland gewerkt. Dit jaar vraagt hij verlof en uiteraard is hij van mening dat ook zijn prestaties in het buitenland hem recht geven op een aantal dagen welverdiende rust. Klopt dit?

De vraag lijkt eenvoudig, maar is het niet. Eerst moet nagekeken worden op wie de wetgeving jaarlijkse vakantie van toepassing is.

De wetgeving inzake jaarlijkse vakantie is van toepassing op personen die onderworpen zijn aan de regeling van jaarlijkse vakantie in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers. Alle personen die door een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn of arbeid verrichten in gelijkaardige omstandigheden, vallen in principe binnen het toepassingsgebied.
Eigenlijk komt het erop neer dat de betrokken werknemers onderworpen moeten geweest zijn aan de Belgische sociale zekerheid.


Indien uw werknemer vorig jaar in het buitenland heeft gewerkt en er onderworpen was aan de buitenlandse sociale zekerheid (en dus niet aan de Belgische), zullen de in het buitenland gewerkte maanden niet in rekening gebracht worden om de verlofrechten voor dit jaar te bepalen.


De situatie is anders indien u de werknemer had gedetacheerd naar het buitenland, bijvoorbeeld op basis van de Verordening 1408/71. Gedurende de periode van detachering blijven de werknemers onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en zullen de werkzaamheden in het buitenland wel aanleiding geven tot verlofrechten in het daaropvolgende jaar.


Verder moet onderzocht worden of het een schoolverlater betreft. Bij een schoolverlater speelt een ander aspect mee: de betrokkene kan misschien recht hebben op jeugdvakantie. Zo kan een schoolverlater die tijdens het vakantiedienstjaar gewerkt heeft in het buitenland en door deze tewerkstelling geen vakantierechten opgebouwd heeft door het feit dat hij niet onderworpen was aan de Belgische sociale zekerheid, zich toch beroepen op jeugdvakantie-uitkeringen.

Het volstaat dat de jeugdige werknemer kan aantonen dat de in het buitenland verrichte arbeid in België aanleiding zou gegeven hebben tot inhouding voor de sociale zekerheid, met inbegrip van de sector werkloosheid (jeugdvakantie-uitkeringen vallen ten laste van de RVA).
Een tewerkstelling als vrijwilliger of een andere vorm van onbezoldigde tewerkstelling kan niet gelijkgesteld worden. Als de schoolverlater werkte onder een arbeidsovereenkomst is dit wel het geval. Uiteraard moet ook aan de andere voorwaarden voor het verkrijgen van de jeugdvakantie voldaan zijn.


In bepaalde gevallen geldt dus wel dat na een periode van werken in het buitenland, uw werknemer het volgende jaar recht heeft op een aantal dagen vakantie.Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen