< Terug naar overzicht

Ontslagrecht in België (4): Voka en de hervormingsvoorstellen

Zowel advocatenkantoor Claeys & Engels (ook gekend van de formule-Claeys) en een groep juristen verzameld onder de naam ‘Tegenspraak’ hebben een voorstel voor de hervorming van de ontslagregeling gedaan. Het Vlaamse werkgeversnetwerk Voka grijpt deze voorstellen aan voor een oproep om het debat daadwerkelijk te heropenen.

“Beide voorstellen gaan uit van een opzeggingstermijn die niet langer onbeperkt oploopt met de anciënniteit van een werknemer”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “Het is een principe dat we enkel kunnen onderschrijven – het zat immers ook in het rugzakmodel van Voka. We hopen dat de sociale partners deze keer het debat wel willen aangaan, nu ook twee niet-werkgeversorganisaties hetzelfde principe vooropstellen.”

Zowel ‘Tegenspraak’ als Claeys & Engels heeft een oplossing uitgewerkt om het arbeidsrecht te hertekenen en de discriminatie tussen de statuten van arbeiders en bedienden weg te werken. Libeer: “Nadat wij begin september 2011 al een eerste voorzet gaven met de lancering van ons rugzakmodel, zijn dit twee nieuwe voorzetten in de richting van de sociale partners. Op ons voorstel reageerden sommigen toen nogal afwijzend. Men zou toch het debat moeten durven aangaan nu ook twee niet-werkgeversorganisaties vergelijkbare principes hanteren in hun voorstellen.”

“Zowel het Voka-rugzakmodel als de voorstellen van ‘Tegenspraak’ en Claeys & Engels huldigen het principe van een opzeg die bepaald wordt op basis van anciënniteit, maar beperkt is tot een vooraf vastgelegd aantal maanden. Daarnaast delen het Voka-voorstel en dat van ‘Tegenspraak’ het idee dat de werkgever ‘spaart’ voor wanneer een werknemer de onderneming verlaat. Wij koppelen hier bijkomend ook het principe aan dat de werknemer zelf ook spaart voor een loopbaankrediet, in plaats van het huidige systeem van tijdskrediet”, licht Libeer toe.

Het Voka-rugzakmodel


Het rugzakmodel van Voka geeft elke werknemer een basispakket dat doorheen de loopbaan wordt aangevuld en gepersonaliseerd. Op basis van wat hij/zij in de rugzak heeft, kan de werknemer dan zelf kijken hoe hij of zij de combinatie werk-leven-zorg-opleiding invult.

De rugzak bevat drie compartimenten:

■ Het loopbaankrediet: vervangt het tijdskrediet en bestaat uit een basiskrediet dat groeit per vijf gewerkte jaren. De werknemer kan dit aanvullen door overuren en niet-opgenomen vakantiedagen te sparen.

■ De leerrekening: stimuleert en faciliteert het uitbouwen van competenties door de werknemer.

■ De werkrekening: hierop storten werkgevers een ‘ontslagkapitaal’ dat bij vrijwillig vertrek wordt meegenomen naar de volgende werkgever. Bij gedwongen ontslag kan dit kapitaal de werkloosheidsuitkering tijdelijk aanvullen. Wat op het eind van de loopbaan op de werkrekening rest, komt als aanvulling bij het pensioen.

Meer info over het rugzakmodel: www.voka.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen