< Terug naar overzicht

Ontslagpremie: uitzondering kleinste bedrijven nog niet geregeld

Een maand na de invoering van de ontslagpremie weten de kleinste kmo-werkgevers nog steeds niet hoe ze gebruik kunnen maken van de wettelijke uitzondering voor ondernemingen met minder dan tien werknemers. Unizo dringt aan op duidelijkheid.

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, blijft zich verzetten tegen de ontslagpremie. “De ontslagpremie voor arbeiders blijft een onnodige maatregel die werkgevers die moeten ontslaan, extra straft. Voor kmo-werkgevers is dit een motie van wantrouwen. Daar veranderen de vorige week overeengekomen kleine aanpassingen niets aan”, laat de werkgevers- en zelfstandigenvereniging weten.
De ontslagpremie is er voor arbeiders die tussen 1 januari en 30 juni 2010 ontslagen worden. Ze ontvangen een extra premie van 1666 euro. De werkgever zou daar een derde van moeten betalen, tenzij de arbeiders eerder al enkele weken in één van de crisisregimes zijn opgenomen (tijdelijke werkloosheid, crisistijdskrediet of arbeidstijdherverdeling).

Nog geen KB


Ondertussen, een maand na de invoering, is er nog steeds geen Koninklijk Besluit dat de uitzondering regelt voor kleine ondernemingen tot tien werknemers in economische moeilijkheden.
“Deze kleine ondernemingen zijn extra kwetsbaar in deze crisis”, zo pleit Unizo. “Bovendien vallen ontslagen daar pas als het echt niet anders kan. Deze ondernemingen hebben, hoewel al een zesde van de duurtijd van de maatregel verstreken is, nog steeds geen duidelijkheid over hoe zij van deze uitzondering gebruik kunnen maken.”

Compromis


Vorige week bereikten vakbonden en werkgevers een compromis voor een aantal problematische neveneffecten van deze maatregel. Er kwam een oplossing voor enkele extra vormelijke eisen bij het ontslag. Werkgevers die deze eisen niet opmerken, dreigden niet 555 euro maar 1666 euro extra te moeten betalen. Dankzij het compromis zullen ook de anciënniteit en eventuele weken tijdelijke werkloosheid in 2009 mee in rekening genomen worden.
Tevens werden enkele gelijkstellingen en neutraliseringen geregeld en werd voorzien in een alternatief voor werknemers in een herstructurering met minder dan een jaar anciënniteit.
Unizo vraagt het parlement dit compromis snel om te zetten in de nodige regelgeving.

Bron: Unizo

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen