< Terug naar overzicht

Online pesten groter probleem dan gedacht

Online pesten komt veel vaker voor dan gedacht. 80 procent van de werknemers maakt wel eens een voorval van cyberpesten mee. Voor bijna één op de vijf is het een wekelijks terugkerend verschijnsel. De impact ervan is bovendien negatiever dan ‘offline’ pesten, want meer verborgen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Britse universiteiten van Sheffield en Nottingham. Organisatiepsychologen van beide universiteiten ondervroegen 320 werknemers over hun ervaringen met online pesten.

Toch blijkt dat deze vorm van pesten minder negatieve effecten teweegbrengt op de werkvloer dan de traditionele vormen van pesten. Voor de individuele werknemer heeft online pesten daarentegen wel een negatievere impact dan ‘offline’ pesten.

De verklaring hiervoor is dat omstaanders niet weten dat hun collega getreiterd wordt en daaronder lijdt. Dat beïnvloedt hun eigen gevoel van welzijn en werktevredenheid minder. Ze zijn daarom ook minder geneigd om op te komen voor hun collega die het mikpunt is van pesterijen.

Amerikaans onderzoek wijst uit dat veel grote bedrijven weliswaar een protocol opstellen voor het gebruik van sociale media, maar dat slechts een derde de werknemers ook traint in gepast gebruik hiervan.

Volgens advocaten arbeidsrecht is het voor werkgevers moeilijk om zich te mengen in de manier waarop werknemers privé handelen op sociale media. Zodra dat echter impact heeft op de werkvloer, zoals bij pesten, hebben werkgevers volgens hen wel degelijk het recht om in te grijpen. Dat is vooral zo wanneer de pester een manager is, omdat hij of zij de werkgever representeert.

Bron: PW Intermediair

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen