< Terug naar overzicht

Ongevallen bij studentenarbeid blijven afnemen

Jobstudenten zijn steeds minder vaak het slachtoffer van arbeidsongevallen. De ernst van de ongevallen neemt ook af. Dat blijkt uit gegevens over de zomer van 2005. De daling is wel minder spectaculair dan in 2004.

Preventie en Interim (PI), ofte de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, verzamelt naar jaarlijkse gewoonte de Belgische statistieken over arbeidsongevallen tijdens interim-studentenarbeid. De dienst is verheugd te melden dat het aantal ongevallen in 2005 verder daalde, van 838 tot 827. Dit houdt op zich niet meer in dan een daling met 1,3%, maar gelet op het feit dat het totaal aantal gepresteerde uren door jobstudenten duidelijk toenam, is de daling toch relatief sterk te noemen. De frequentiegraad, die het totaal aantal ongevallen relateert aan het totaal aantal gepresteerde uren, nam met 7,5% af. De ernstgraad zakte met 15%. Die ernstgraad plaatst het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid tegenover de gepresteerde uren. De ongevallen nemen dus af, maar worden vooral minder ernstig. In 2004 daalden de frequentiegraad en ernstgraad nog opvallender, met respectievelijk 22 en 25%.

PI werd in 1998 opgericht om het aantal arbeidsongevallen te helpen verminderen. De preventiedienst voert sensibilisatiecampagnes bij alle private en publieke uitzendbureaus, bij de uitzendkrachten en de ondernemingen die een beroep doen op de sector. Hij analyseert statistieken om er de juiste maatregelen uit af te leiden, biedt aan de uitzendkantoren didactische ondersteuning inzake veiligheidspreventie en voorziet ook in dagelijkse permanentie via een groen telefoonnummer waar organisaties met hun vragen terecht kunnen (0800/23999). Preventie en Interim meet via voornoemde statistieken de polsslag van zijn eigen werking en de dienst kan daar tevreden over zijn: sinds 1999 daalden zowel de frequentie- als de ernstgraad van de studentenongevallen met 40%. De daling is het sterkst bij jongeren onder 18 jaar. PI ziet hier naast de sensibilisatieacties ook de regelgeving inzake verboden werkzaamheden voor jobstudenten als verklarende factor. Die regels zouden stilaan beter nageleefd worden, aldus de preventiedienst.

Meer dan de helft van de letsels tijdens studentenarbeid zijn het gevolg van het transport of de verhandeling van goederen en het gebruik van snijmachines en scherpe werktuigen. Handen (52%) en voeten (19%) worden het vaakst gekwetst. PI houdt met die feiten rekening in zijn acties voor 2006. Het werkt een ‘veiligheidspaspoort’ uit dat onder meer tips bevat voor het werken met een cutter en een transpallet en lanceert een wedstrijd voor ‘de pientere jobstudent’ op www.safestart.be, een informatieve jongerenwebsite die samengesteld wordt door de FOD Arbeid, Preventie en Interim, Prevent, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen