< Terug naar overzicht

Ongelijkheid op het werk bestaat nog steeds

Recent onderzoek in België toonde aan dat gender-ongelijkheid nog niet verdwenen is. Vijf van de zes topfuncties in ondernemingen worden ingenomen door mannen. Volgens recent onderzoek van het WAV (Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming) is bovendien slechts 31% van de jonge vrouwen tussen 15 en 24 jaar aan het werk.

Volgens cijfers van de Europese Commissie steeg de arbeidsparticipatie bij vrouwen tussen 1997 en 2001 van 50,6% tot 54,9%. Daaruit blijkt dat een groot aantal vrouwen voordeel haalde uit de nieuwe jobs die werden gecreëerd. Vrouwen hebben aanzienlijk meer toegang tot directiefuncties en hogere kaderfuncties. De arbeidsparticipatie van vrouwen schuift dichter op naar de doelstellingen van de Europese Raad van Lissabon, namelijk 60% tegen 2010. Maar ondanks die vooruitgang hebben vrouwen op de Europese arbeidsmarkt nog steeds problemen op het gebied van jobkwaliteit en arbeidsvoorwaarden.

Zowel onderzoek van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions als andere bronnen in de Europese Unie bevestigen dat er binnen de EU een kloof bestaat van gemiddeld 20% tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen. Cijfers van de stichting tonen aan dat, in alle leeftijdsgroepen, minder vrouwen dan mannen een betaalde job hebben. Het verschil is het opvallendst in de leeftijdsgroep van de 20 tot 40-jarigen. Dat wijst erop dat arbeidsparticipatie van vrouwen in betaalde jobs wordt beknot door de wanverhouding tussen de bestaande sociale voorzieningen voor kinderopvang en de werkorganisatie. Het onderzoek toont eveneens aan dat vrouwen nog altijd minder worden betaald dan mannen voor hetzelfde of vergelijkbaar werk.


De stichting stelt hulpmiddelen en strategieën voor die arbeidskwaliteit en werkgelegenheid voor vrouwen kunnen verbeteren. Meer dan eens heeft onderzoek van de stichting aangetoond dat overheidsinstanties en sociale partners een essentiële rol spelen bij het uitwerken van een nieuw soort welzijnsstructuur die het evenwicht tussen werk en gezinsleven verbetert. Door een strategie van enerzijds collectieve onderhandelingen, en anderzijds initiatieven van individuele ondernemingen, is het mogelijk de arbeidsparticipatie van vrouwen in de EU te verbeteren door ze te steunen wanneer ze zich op de arbeidsmarkt willen lanceren of willen herintreden. De meest bepalende factor in dit proces is nochtans de kwaliteit van de jobs voor vrouwen. (www.prevent.be)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen