< Terug naar overzicht

Ondernemingen willen flexibele overuren en prestatiebeloning

Drie op de vier ondernemingen in Vlaanderen vinden het flexibel kunnen omspringen met overuren belangrijk. Ondernemingen zijn ook vragende partij voor een loonsysteem waarmee ze medewerkers die buitengewoon presteren beter kunnen belonen. Dat blijkt uit een Voka-enquête.

Vaak is het presteren van overuren afhankelijk van de toestemming van de vakbondsdelegatie. Bijna twee op drie ondernemingen geven aan dat dit de werking van de onderneming in belangrijke mate hindert. Van de Vlaamse ondernemers vindt 94% dat het regelen van overuren een zaak is tussen werkgever en werknemer. Voka stelt dat de hinder die uitgaat van het moeten verkrijgen van een voorafgaandelijk akkoord van de vakbonden soms leidt tot ongezonde situaties waarvan werkgevers en werknemers de dupe zijn.

Het kenniscentrum van Voka wijst erop dat vlot een beroep kunnen doen op overuren erg belangrijk is. Het gelooft niet dat de overuren de plaats innemen van extra jobs: het systeem van overuren is voor een onderneming een instrument om flexibel op vraagschommelingen in te spelen en werknemers zouden zelf vragende partij zijn om hun arbeidstijd flexibel op te vatten. Overuren worden trouwens door 89% van de respondenten gezien als een erg dure vorm van flexibiliteit, ondanks inspanningen van de overheid om de kosten voor de werkgever te verlagen.

Tegen De Tijd vertelde Gianni Duvillier van het Voka-kenniscentrum dat hij gewonnen is voor het Franse plan om alle overuren radicaal vrij te stellen van sociale en fiscale lasten voor werkgevers en werknemers. “Dat is pas een duidelijk en transparant signaal dat werken aanmoedigt”, zegt Duvillier. In de enquête spreekt 85% van de respondenten zich uit voor een regeling waardoor alle lasten op overuren wegvallen. Maar dat kan niemand verbazen.

Ten slotte denkt 94% dat de manier waarop medewerkers beloond worden effect heeft op de prestaties van het bedrijf. Doch 91% is van mening dat de loonvorming in België te weinig ruimte laat voor het belonen van prestaties. Eenzelfde percentage vindt prestatiebeloning een zaak van de onderneming en niet van de sector. Medewerkers laten delen in de resultaten als de onderneming voortreffelijk presteert valt in goede aarde bij 87%.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen