< Terug naar overzicht

Ondernemers geven vooroordelen toe

Een nog te grote groep werklozen geraken niet aan een job, terwijl er vacatures genoeg zijn. Unizo-topman Karel Van Eetvelt benadrukt dat werkgevers oog moeten durven hebben voor deze onaangesneden reserves op de arbeidsmarkt. Tezelfdertijd verwacht hij ook meer inspanningen van werkzoekenden.

Volgens Unizo is het haar plicht als ondernemersorganisatie om ondernemers te sensibiliseren en hen het potentieel van kansengroepen te doen inzien. “Daarvoor moeten we eerst erkennen dat vooroordelen blijven bestaan. Het is een maatschappelijk probleem, dat niet alleen op ondernemers kan afgewenteld worden. Enkel door ons daarvan bewust te zijn, kunnen we doelgerichte ondersteuning bepleiten”, zegt Unizo topman Karel Van Eetvelt.

Een evenwichtig arbeidsmarktbeleid vraagt inspanningen van zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers moeten oog durven hebben voor onaangesneden reserves op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden mogen op hun beurt niet in een hoekje kruipen en moeten ondersteund worden om aansluiting te krijgen tot de arbeidsmarkt. In de praktijk bestaan er zeer mooie voorbeelden van dergelijke samenwerking, alleen nog te weinig, aldus Unizo.

Hiertoe formuleerde Unizo vorige week enkele essentiële beleidsaanbevelingen. In de aanbevelingen, staat de attitude zowel bij werkgevers al bij werknemers centraal.

Permanente opleiding, waarin basiskwalificaties aangevuld worden met praktijkervaring en opnieuw studeren na een periode van tewerkstelling, dragen daartoe bij. Praktijkervaringen, via stages of IBO (individuele beroepsopleiding), brengen werkgevers en mogelijke permanente werknemers, volgens Unizo, dichter bij elkaar.

Hierin speelt ook de werkgever zelf een belangrijke rol: die moet zich flexibel opstellen en durven investeren in het personeel. Dat wil zeggen dat een ondernemer ook oog moet hebben voor de minder evidente arbeidsreserves op de markt. “Basiskennis is vereist, het is aan kmo’s om ook de ruwe diamanten te durven ontginnen”, benadrukt Van Eetvelt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen