< Terug naar overzicht

OESO: ‘Schaf loonindexering af’

De OESO adviseert België om de automatische loonindexering af te schaffen. Dat zou moeten toelaten om de kerninflatie sneller te doen dalen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft dit advies in de marge van haar prognoses voor de economische groei in de eurozone in 2009. Die economische groei zal naar verwachting negatief zijn, en de OESO stelt dan ook dat de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte heeft voor verdere renteverlagingen. Die kunnen er komen, omdat de inflatie snel daalt dankzij de gedaalde energie- en voedselprijzen.

Weerbarstige kerninflatie


In België daalt de inflatie eveneens, maar de kerninflatie vertoont volgens de OESO meer weerstand. De organisatie wijst erop dat een afschaffing van de automatische loonindexering ook hier een scherpe daling kan veroorzaken.
De organisatie roept de Belgische overheid ook op tot structurele langetermijnmaatregelen om de uitgaven op alle regeringsniveaus terug te dringen. Dat moet leiden tot een duurzame fiscale stabiliteit.

Weinig hoopgevende prognoses


De economische vooruitzichten voor ons land zijn weinig hoopgevend. De OESO voorziet een lichte inkrimping van de economische activiteit, gevolgd door een periode waarin de economische groei ‘onder haar potentieel’ zou blijven.
Dat kan duren tot 2010. Pas dan zouden betere monetaire omstandigheden, nieuwe groei in reële inkomens en een heropvering van de wereldwijde handel voor een herstel van de economische groei zorgen.
Die vooruitzichten komen ruwweg overeen met de prognoses voor de hele eurozone. De OESO verlaagde zijn groeiverwachting voor 2009 van -0,5 tot -0,6 procent. Daarmee zit de organisatie op dezelfde lijn als het IMF (Internationaal Monetair Fonds), maar is beduidend pessimistischer dan de Europese Commissie, die het op een groei van 0,1 procent houdt.
Het wegvallen van de inflatoire druk moet de ECB toelaten om de rente te verlagen tot twee procent tegen het voorjaar van 2009. De organisatie verwacht dat de rente op dit niveau zal blijven gedurende een heel jaar.

Meer werklozen


De OESO laat zich vooral erg pessimistisch uit over de impact van de crisis op de werkgelegenheid. In alle lidstaten van de organisatie zouden er over de komende twee jaar in totaal acht miljoen werklozen bijkomen.
De organisatie nuanceert die prognose wel enigszins. “Er zijn heel wat onbekende variabelen in de berekening”, aldus OESO-hoofdeconoom Klaus Schmidt-Hebbel. “Veel zal afhangen van het tijdstip waarop we de financiële crisis definitief achter ons laten.”
In België lijkt het beeld er voorlopig nog niet al te somber uit te zien. Volgens een enquête van dienstverlener SD Worx verwacht driekwart van de Belgische middelgrote ondernemingen niet dat er een golf van ontslagen zit aan te komen. Bijna een vijfde van de kmo’s verwacht zelfs een stijging van de tewerkstelling.
Verrassend is wel dat niet de economische toestand, maar de loonkosten de voornaamste hinderpaal worden genoemd voor nieuwe aanwervingen.

Bron: De Tijd

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen