< Terug naar overzicht

Nog steeds te vroeg met pensioen

Ondanks een inhaalbeweging stappen de Belgen nog altijd veel vroeger uit de arbeidsmarkt dan de inwoners van de overige OESO-lidstaten. Voor bijna alle criteria scoren we slechter dan gemiddeld.

De OESO erkent dat er het afgelopen jaar in ons land heel wat ondernomen is om het langer werken te stimuleren. Maar de organisatie betwijfelt sterk of dat zal volstaan.

Negen buizen en twee examens waarvoor we geslaagd zijn: dat is het Belgische resultaat in een scorebord waarmee de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor haar 34 lidstaten bekijkt in welke mate ze erin slagen om hun 50-plussers langer aan het werk te houden.

Het aandeel werkende 50-plussers ligt in ons land nog altijd bijna 10 procentpunten lager dan in de hele OESO-groep, zelfs al is onze werkzaamheidsgraad tussen 2001 en 2011 gestegen van 49,0 naar 51,6 procent. Voor de groep tussen de 60 en de 65 jaar halen we zelfs maar de helft van het OESO-resultaat. Werken na 65 jaar is bij ons helemaal een zeldzaamheid.

Bedrijven doen in België veel minder moeite om werknemers na hun zestigste verjaardag aan de slag te houden. Eens dat je de 55 jaar voorbij bent, heb je nog amper de kans om aangeworven te worden. Onze feitelijke pensioenleeftijd ligt zowel bij mannen als vrouwen zowat vier jaar lager dan het OESO-gemiddelde.

Werkloosheid


Positief is wel dat de werkloosheid bij de ouderen hier lager ligt dan elders. Maar het hoge aandeel van de langdurig werklozen leert dat je als 50-plusser maar heel moeilijk uit de werkloosheid wegraakt, eens je erin beland bent. Onze 50-plussers zijn gemiddeld hoger geschoold. Maar ze krijgen minder kans dan elders om extra opleidingen te volgen.

Het OESO-scorebord bevat ook drie criteria voor de kwaliteit van de arbeid. Belgische oudere werknemers werken vaker deeltijds. Maar dat is zonder twijfel veel meer dan elders het gevolg van een eigen keuze dankzij het systeem van de landingsbanen.

Ze werken minder met tijdelijke contracten en verdienen, met dank aan hun anciënniteit, ook een pak meer dan hun jongere collega’s. Dat laatste is wel een vergiftigd geschenk, want ook de OESO gaat ervan uit dat die anciënniteitsgebonden loonsverhogingen onze 50-plussers uit de arbeidsmarkt duwen.

De OESO erkent dat er, na een periode van stagnatie, het afgelopen jaar in ons land heel wat ondernomen is om het langer werken te stimuleren. Maar de organisatie betwijfelt sterk of die maatregelen zullen volstaan. Op zowat alle fronten zal er nog een tandje moeten bijgestoken worden, luidt het oordeel.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen