< Terug naar overzicht

Nieuwe maatregelen tegen loonkloof

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hebben verschillende organisaties de hardnekkigheid van het probleem van de loonkloof tussen vrouwen en mannen aangeklaagd. Vice-Eerste minister, minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet belooft nieuwe maatregelen.

Volgens het loonkloofrapport 2009 van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD WASO bedraagt de loonkloof gebaseerd op het bruto uurloon van voltijdse en halftijdse werknemers in 2006 elf procent (tegenover dertien procent in 2005).
Dat sinds oktober 2008 alle sectoren en ondernemingen de nodige correcties moeten doorvoeren in hun functie-, evaluatie- en classificatiesystemen en in hun loonindeling, om te voldoen aan de plicht tot genderneutraliteit, zal wellicht niet volstaan om de loonkloof weg te werken.
Ook de oproep van minister Milquet aan de voorzitters van de paritaire comités om de strijd tegen de loonkloof terug op de agenda van de sectoriële onderhandelingen te plaatsen, een sekseneutrale functieclassificatie in te richten en een vooruitgangsrapport op te stellen van hun prestaties van nu tot eind juni 2009, moet nog meer gehoor krijgen.
Daarom stelt Milquet enkele nieuwe maatregelen voor:

1. Meerjarenplan: het actieplan ‘gelijke lonen’


Om tot een gelijkheid in lonen te komen, stelt de minister vandaag aan de Nationale Arbeidsraad de vraag om modaliteiten uit te werken om per sector een Actieplan verspreid over verschillende jaren op te zetten om idealiter tegen 2015 (na drie periodes van sectoriële onderhandelingen) en ten laatste tegen 2019 te komen tot een neutrale loonvorming en een nieuwe neutrale functieclassificatie; verplicht voor alle sectoren.

2. Het Koninklijk Besluit van 14 juli 1987 aanpassen


Dit KB schrijft voor jaarlijks een rapport te publiceren over gelijke kansen in privéondernemingen. In de praktijk valt deze verplichting vaak in dovemansoren. Daarom wil de minister dit KB aanvullen met een nieuw ontwerp. De inhoud van het rapport moet minstens bestaan uit:
 • bepaling van de loonkloof in de onderneming

 • de oorzaken van die loonkloof

 • verdeling van de extralegale voordelen op basis van gender

 • overzicht van de verschillende opleidings- en promotiemogelijkheden

 • systemen voor evaluatie en beheer van competentiemanagement

 • de bepaling van het stelsel van de functieclassificaties.


 • 3. Een nieuw Koninklijk Besluit


  Vandaag bestaat er in onze wetgeving niets dat de werkgever verplicht zijn werknemers in te lichten over het verschil in loonkosten in het kader van het sociaal overleg. Zelfs niet als de werknemers daaromtrent om meer uitleg vragen.
  De minister heeft een ontwerp van KB voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad die het model van de sociale balans wijzigt door het op te splitsen op basis van gender. Concreet zal rubriek 102 ‘personeelskosten’ worden opgesplitst in mannen en vrouwen.

  Bron: persbericht minister van Werk en Gelijke Kansen

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen