< Terug naar overzicht

Nieuwe Europese sociale-zekerheidsregels vanaf 1 mei 2010

Op 30 oktober werd de toepassingsverordening van verordening (EG) 883/2004. (die de verordening (EEG) 1408/71 zal vervangen), gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. De verordening (EG) 883/2004 voorziet een reeks aanwijzingsregels om te bepalen welk social-zekerheidsrecht van toepassing is bij een grensoverschrijdende tewerkstelling. Het uitgangspunt is dat men onderworpen is aan de sociale zekerheid van één lidstaat, met name deze van de werkstaat. De detachering en de gelijktijdige tewerkstelling vormen hierop twee uitzonderingen. Wat betekent dit in de praktijk?

Nu de toepassingsverordening gepubliceerd is, kunnen we met zekerheid zeggen dat de nieuwe regels in werking zullen treden op 1 mei 2010. Aanvankelijk was er sprake van een inwerkingtreding op 1 maart 2010. Maar omdat de ondertekening van de toepassingsverordening op zich liet wachten, werd ook de datum van inwerkingtreding opgeschoven.
We merken wel op dat de verordening (EG) 883/2004 in een overgangsperiode van 10 jaar voorziet, tijdens dewelke bestaande situaties onder de huidige regels kunnen blijven zolang deze niet worden gewijzigd en voor zover de werknemer niet uitdrukkelijk om de toepassing van de verordening (EG) 883/2004 verzoekt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen