< Terug naar overzicht

Nieuwe Europese campagne veiligheid: ‘Een gezonde werkplek: samen sterk voor preventie'

Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerde woensdag zijn nieuwe tweejaarlijkse campagne in het kader van 'Een gezonde werkplek': 'Samen sterk voor preventie'. De nieuwe campagne richt zich op het dubbele concept van managementleiderschap en werknemersparticipatie bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk.

Werkplekken in de EU zijn veiliger en gezonder dan ooit. Niettemin doen zich op de werkplek jaarlijks 6,9 miljoen ongevallen voor en is er bovendien sprake van miljoenen door het werk veroorzaakte ziektegevallen. Niet alleen is het menselijk leed ten gevolge van onveiligheid en slechte gezondheid immens, ook de kosten ervan zijn enorm. Ze worden geschat op 490 miljard euro per jaar; meer dan de helft van het crisisnoodfonds van de eurolanden.

Bij de lancering van de campagne in Brussel riep de Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László Andor, samen met Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA, en Bo Smith, secretaris-generaal van het Deense Ministerie van Werkgelegenheid, werknemers en werkgevers op om gezamenlijk de basis te leggen voor een meer duurzame cultuur van risicopreventie in Europa.

“Europa heeft de afgelopen tien jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en we zullen ons werk op dit terrein moeten voortzetten”, aldus commissaris Andor. “Dit is een van de kernelementen van het beleid om actief ouder worden mogelijk te maken, hetgeen de doelstelling is van het Europees Jaar 2012. Het is bewezen dat het prioriteit geven aan veiligheid en gezondheid niet alleen verstandig is, maar ook goed is voor de economie. De voordelen zijn onder andere lagere kosten en hogere productiviteit, meer tevreden en productievere werknemers, lagere percentages ziekteverzuim en personeelsverloop, minder ongelukken, een betere naam bij leveranciers en partners, meer besef van en controle op risico's op de werkplek en een betere reputatie bij investeerders, klanten en gemeenschappen.”

“De resultaten zijn het meest doeltreffend wanneer werknemers en werkgevers de handen ineenslaan. Daarom richt de campagne zich enerzijds op het stimuleren van leidinggevenden en topmanagers om leiderschap te tonen bij het actief streven naar risicovermindering en anderzijds op het stimuleren van werknemers, hun vertegenwoordigers en andere belanghebbenden om samen met leidinggevenden te werken aan risicovermindering. Er moet nog meer actie worden ondernomen en in dat kader speelt onze campagne 'een gezonde werkplek' een belangrijke rol, omdat deze eenvoudige en praktische richtsnoeren biedt voor samenwerking”, voegt Christa Sedlatschek hieraan toe.

Optimisme


De resultaten van de recent door EU-OSHA gehouden pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) geven reden om optimistisch te zijn over het succes van de campagne. Uit de opiniepeiling blijkt dat de meerderheid van de EU-werknemers (74 procent) er vertrouwen in heeft dat een probleem op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dat zij aan de orde stellen bij een leidinggevende wordt aangepakt.

Ook vindt een meerderheid van de Europeanen (67 procent) dat zij goed zijn geïnformeerd over gezondheid en veiligheid op het werk. Maar tussen de lidstaten onderling bestaan grote verschillen. Een van de hoofddoelstellingen van de campagne is om goede praktijken uit te wisselen teneinde het niveau van risicopreventie in ondernemingen van alle afmetingen en in alle bedrijfstakken te verhogen, ongeacht waar ze gevestigd zijn in de EU.

Werknemersparticipatie


Uit onderzoek blijkt dat, ongeacht de omvang van de organisatie, leiderschap vanuit de bedrijfstop en actieve participatie van werknemers essentieel zijn voor geslaagd gezondheids- en veiligheidsmanagement. Uit de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER) blijkt dat werknemersparticipatie in combinatie met managementbetrokkenheid tot veel betere resultaten leidt op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Goede Praktijken Competitie


De campagne behelst een scala aan activiteiten op nationaal en Europees niveau, waaronder de 11e Europese Goede Praktijken Competitie. De prijzen van deze competitie, die in april 2013 worden bekendgemaakt, worden toegekend aan de beste voorbeelden van samenwerking op het gebied van risicopreventie door managers en werknemers.

Inzendingen voor de Goede Praktijken Competitie, die wordt georganiseerd door EU-OSHA in samenwerking met de lidstaten en de zittende voorzitter van de Raad van de Europese Unie, kunnen vanaf nu officieel worden gedaan via het netwerk van nationale focal points van OSHA ([LINK_EXTERN=http://www.osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/http://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/[/LINK_EXTERN]).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen