< Terug naar overzicht

Nieuwe decreten moeten opleiding 'gerichter' maken

“Bedrijven spreken een aardig woordje mee over de inhoud van opleidingen.” Dat meent Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke, die twee decreten toelicht die vanaf nu juister, gerichter en blijvend moeten opleiden.

In de zakenkrant De Tijd geeft minister Frank Vandenbroucke (SP.A) toe dat het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen een complexe zaak blijft: “Opleidingen sluiten niet aan bij de eisen van bedrijven en er zijn te weinig afgestudeerden om bepaalde beroepen in te vullen. Bovendien evolueert de arbeidsmarkt soms zo snel dat het onderwijs onmogelijk kan volgen." Toch gelooft hij dat twee decreten helpen om de ‘optimale match’ te maken.

Decreet 1


Het eerste decreet over de kwalificatiestructuur ordent alle opleidingen en beroepen volgens de acht Europese kwalificatieniveaus. Niveau 8 is het doctoraat, 7 de master, 6 de bachelor enzovoort. Het diploma secundair onderwijs komt overeen met niveau 4. Hiermee wordt het duidelijke onderscheid van vroeger tussen een A1, A2 en A3 herstelt.
Welk niveau een beroep heeft en de opleiding die naar dat beroep leidt, wordt bepaald door de ‘inschaling'. Dat betekent dat het beroepscompetentieprofiel wordt vergeleken met de niveaus van kennis, vaardigheden en zo meer in de kwalificatiestructuur. De SERV staat in voor de competentieprofielen. Het inschalen gebeurt door commissies met vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers van de sector, en onderwijs- en opleidingsverstrekkers.
Vandenbroucke geeft aan dat dit revolutionaire gevolgen heeft voor scholen. “Zodra een beroepscompetentieprofiel is ingeschaald, moeten ze de betrokken opleidingen erop afstemmen. Uiteraard kunnen scholen daar nog elementen aan toevoegen en blijven ze vrij in hun pedagogische aanpak. De essentie is wel dat de sector bepaalt wat de jongeren moeten kennen en kunnen om in de bedrijven aan de slag te gaan. Ik verwacht dan ook dat de sectoren deze kans grijpen en zich voluit engageren om beroepscompetentieprofielen via de SERV te laten ontwikkelen.”
Ook alle opleidingen van de VDAB, Syntra en de sociaalculturele sector worden ingeschaald. Dat kan ook voor ervaringsbewijzen en sectorspecifieke opleidingen. Alle ingeschaalde opleidingen moeten dan in een transparante databank terechtkomen, die een belangrijk instrument wordt om levenslang leren te stimuleren.

Decreet 2


Het tweede decreet introduceert het secundair-na-secundair en het hoger beroepsonderwijs. Wie na het secundair onderwijs wil voortstuderen maar een professionele bachelor in het hoger onderwijs te hoog gegrepen vindt, kan vanaf 1 september 2009 hier terecht.
Secundair-na-secundair omvat post-secundaire opleidingen van kwalificatieniveau 4 (bijvoorbeeld zevende jaar TSO). Met hoger beroepsonderwijs (HBO5) krijgt kwalificatieniveau 5 voor het eerst in Vlaanderen een concrete invulling.
De centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen zullen dat nieuwe onderwijsniveau aanbieden. De beroepscompetentieprofielen van de SERV zijn ook hier het referentiekader.
Minister Vandenbroucke: “Bedrijven zijn duidelijk vragende partij voor die nieuwe ‘middengeschoolden', die op de werkvloer kunnen instaan voor de dagelijkse leiding, zoals ploegbazen en winkelmanagers. Het is dan ook logisch dat afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs na hun opleiding meteen aan de slag kunnen. Daarom verwacht ik van de sectoren een grote betrokkenheid bij het ontwikkelen van de lesprogramma's en vraag ik hen voldoende plaatsen voor werkplekleren ter beschikking te stellen. Alleen zo kunnen we deze jongeren goed voorbereiden op de realiteit van het bedrijfsleven.”
En de minister mikt niet alleen op jongeren, maar ook op volwassenen. “Ook wie al werkt en zich spontaan of op vraag van de werkgever wil bijscholen, kan in het hoger beroepsonderwijs terecht. De opleidingen moeten flexibel inspelen op de leervragen van de cursisten en het competentiebeleid van hun werkgevers.”

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen