< Terug naar overzicht

Nieuwe cel tegen georganiseerde sociale fraude

De sociale inspectiediensten en de federale gerechtelijke politie gaan op het vlak van fraudebestrijding structureel samenwerken. Hiervoor is de Gemengde Ondersteuningscel voor de Ernstige en Georganiseerde Sociale Fraude opgericht.

De cel is samengesteld uit vier sociale inspecteurs (van de RSZ, de RVA en van de inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en twee politiemensen en een statisticus. Deze laatste drie maken deel uit van de directie Fraudebestrijding van de federale gerechtelijke politie.

Als de cel fraude vaststelt, zal zo snel mogelijk beslist worden wie de fraude aanpakt. De vuistregel hierbij is dat de strijd tegen de sociale fraude een opdracht blijft van de bevoegde sociale inspecties.

Alleen als er sprake is van ernstige en georganiseerde fraude met crimineel oogmerk, kan via het parket de politie mee worden ingeschakeld. De politie beschikt immers over bijkomende opsporingsinstrumenten, zoals de bijzondere opsporingsmethoden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen