< Terug naar overzicht

Nieuw toezichtsmodel financiële sector - Prudentieel toezicht op pensioenfondsen (IBP's) blijft voorlopig bij CBFA

De Belgische wetgever heeft gekozen om de toezichtstructuur van de financiële sector te laten evolueren naar het zogenaamd "Twin Peaks" model. Daarin worden de controletaken opgedeeld: Het prudentieel toezicht op de financiële instellingen verhuist van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) naar de Nationale Bank van België (NBB). De CBFA behoudt enkel het toezicht op de gedragsregels van de financiële instellingen, het toezicht op de financiële markten, producten en tussenpersonen en de consumentenbescherming (beursoperaties, fusies en overnames, voorkennis, koersmanipulatie, etc). Vorige week verscheen het koninklijk besluit daarover in het Belgisch Staatsblad.

Ook de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen of IBP's behoren tot de groep van financiële instellingen die onder deze regeling vallen. Er werd echter geopteerd om in een overgangsfase het prudentieel toezicht op IBP's en het sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen nog niet los te koppelen. Het prudentieel toezicht blijft tijdelijk bij de CBFA. Pas in een tweede fase zal het prudentieel toezicht op IBP's worden overgedragen naar de NBB. De CBFA en de NBB moeten uiterlijk op 31 december 2013 een rapport opstellen op basis waarvan de beslissing tot overdracht kan worden genomen. Het sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen blijft sowieso bij de CBFA.

Let wel, deze uitzondering geldt niet voor (groeps)verzekeraars. Het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen wordt reeds op 1 april 2011 overgedragen naar de NBB, terwijl het sociaal toezicht op de groepsverzekeringen verder door de CBFA wordt uitgevoerd.

De introductie van dit nieuw toezichtsmodel in de Belgische financiële sector gaat ook gepaard met een naamsverandering van de CBFA. De nieuwe afkorting wordt vanaf 1 april "FSMA" (Financial Services and Markets Authority), ook in het Nederlands en het Frans. Voluit zal de CBFA voortaan "Autoriteit financiële diensten en markten" heten in het Nederlands en "Autorité des services et marchés financiers" in het Frans.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen