< Terug naar overzicht

Nieuw bedrag van de kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2009 zal het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding, die wordt toegekend aan de werknemer die zijn eigen voertuig, wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt om zich te verplaatsen voor rekening van zijn werkgever, vastgesteld worden op 0,3026 EUR per kilometer. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010.

De nieuwe kilometervergoeding bedraagt inderdaad minder dan deze die tot 30 juni 2009 van toepassing was, namelijk 0,3169 EUR per kilometer.
Deze vergoeding wordt fiscaal gekwalificeerd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover voormeld bedrag niet wordt overschreden.
Indien de werkgever toch een hogere kilometervergoeding toekent aan zijn
werknemer, dan wordt het verschil mogelijks beschouwd als een belastbaar
voordeel van alle aard.
De sociale zekerheid kwalificeert een dergelijke kilometervergoeding niet als loon, aangezien het hier gaat om een kost eigen aan de werkgever.
Bijgevolg is deze vergoeding niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen.
Over het algemeen houdt de RSZ rekening met het bedrag dat voorzien wordt in de fiscale regelgeving.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen