< Terug naar overzicht

Nederlands ontslagstelsel drastisch hervormd

Volgens het nieuwe regeerakkoord in Nederland gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog, vereenvoudigt het ontslagstelsel en daalt de duur van de werkloosheidsuitkering.

Maandag sloten VVD en Pvda in Nederland een regeerakkoord tot 2016. Daarin staan een pak maatregelen die flink ingrijpen op regelingen voor de arbeidsmarkt, zoals de ontslagbescherming en de toeleiding naar ander werk. Mensen moeten zo kort mogelijk in een uitkering blijven hangen. Er komt ook extra aandacht voor ouderen en flexwerkers.

Ontslag


Het bestaande ontslagstelsel wordt ingrijpend veranderd. Nieuw is bijvoorbeeld dat werkgevers niet meer naar de kantonrechter moeten stappen voor ontslag. De preventieve ontslagtoets blijft weliswaar bestaan, maar verloopt nu verplicht via de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV).

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers zullen dan wel een transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag ingegeven is door de slechte financiƫle situatie van de werkgever en de werkgever failliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen.

In de cao mag overigens ook worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel, dat bepaalt dat ontslagen evenwichtig moeten worden gespreid over de verschillende leeftijdsgroepen.

Transitiebudget


Bij een onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar moet de werkgever een vergoeding betalen voor scholing in de vorm van een transitiebudget. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

De duur van de werkloosheidsuitkering wordt teruggeschroefd van maximaal drie jaar naar maximaal 24 maanden. De eerste 12 maanden blijft de uitkering gerelateerd aan het laatste verdiende loon, de volgende 12 maanden gaat de uitkering fors omlaag, omdat die wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon.

Langer werken


De pensioenleeftijd gaat geleidelijk omhoog tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Nadien wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Quota voor arbeidsgehandicapten


Er komt een quotumregeling voor het in dienst nemen/hebben van ten minste 5 procent arbeidsgehandicapten. Het quotum geldt voor werkgevers van minstens 25 werknemers en wordt vanaf 1 januari 2015 in zes jaar ingevoerd. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet, volgt een boete van 5000 euro per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte.

Bron: Personeelsnet

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen