< Terug naar overzicht

Nationale Arbeidsraad geeft (nog) geen advies over vereiste personeelsaantal voor ondernemingsraad

In zijn advies voor de volgende sociale verkiezingen van 2012 spreekt de Nationale Arbeidsraad niet over het vereiste personeelsaantal dat nodig is om een ondernemingsraad te moeten installeren.

Zoals bij elke sociale verkiezingen, heeft de minister van Werk de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over enkele problemen die gerezen zijn tijdens de vorige sociale verkiezingen (en over de wijze om deze op te lossen). De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zijn advies uitgebracht op 7 december 2010.

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2008 was er een tijdelijk akkoord gekomen over de vereiste personeelssterkte voor de organisatie van sociale verkiezingen (100 werknemers voor de ondernemingsraad, terwijl de vakbonden de drempel op 50 werknemers wilden). Een evaluatie diende te gebeuren vóór het einde van het jaar 2010. Maar de NAR behandelt die kwestie niet in zijn advies.

De NAR beperkt zich tot technische kwesties in verband met de voorbereiding en het goede verloop van de verkiezingsprocedure. Meer bepaald worden de volgende onderwerpen aangesneden: de aanwijzing van de secretaris van de ondernemingsraad, het begrip ‘werknemer’ en de gelijkstellingen, de wijze van aangifte van het aantal werknemers, de bepaling van de technische bedrijfseenheid, de schorsing van de procedure, het in aanmerking nemen van uitzendkrachten voor de berekening van het aantal mandaten, de mogelijkheid om de kandidatenlijsten elektronisch ter beschikking te stellen, het aantal getuigen die aanwezig moeten zijn tijdens de stemming, de wijze waarop de kiezers worden opgeroepen (en meer bepaald het beperken van de oproeping per aangetekende brief), de rangschikking van de niet-verkozen kandidaten, de hypotheses voor de vervanging van werkgeversafgevaardigden, de mogelijkheid om de sociale verkiezingen per regionale kieskring te organiseren (op een wijze waarop een evenwichtige vertegenwoordiging verzekerd kan worden bij ondernemingen met een sterk verspreide tewerkstelling).

Bron: Claeys & Engels

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen