< Terug naar overzicht

Naar het huwelijk van zijn ex-schoonmoeder?

Een gescheiden werknemer heeft een goede band behouden met de moeder van zijn vroegere partner. Ter gelegenheid van het huwelijk van zijn ex-schoonmoeder vraagt hij een dag klein verlet. Kan ik dit toestaan?

De werknemers hebben het recht om met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht.
Het recht op klein verlet (ten aanzien van familieleden van de vroegere partner) vervalt echter bij een echtscheiding, daar alle eraan gekoppelde rechten en plichten ermee komen te vervallen.


Strikt gesproken kunt u dus dit klein verlet weigeren, maar uit billijkheidsoverwegingen zou u het wel kunnen toestaan.


Een ander voorbeeld kan dit verduidelijken. Als men in het geval van klein verlet spreekt over ‘echtgenoot’ wordt daar ook ‘wettelijk samenwonende’ onder verstaan. Wettelijke samenwoning is de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze verklaring gebeurt door middel van een geschrift. De ambtenaar overhandigt de partijen een ontvangstbewijs en maakt melding van de verklaring in het bevolkingsregister.


Als een paar al meer dan 10 jaar samenwoont, maar dit niet officieel heeft bekrachtigd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal in geval van overlijden van de ouder van één van beiden, de andere partner geen aanspraak kunnen maken op klein verlet.


Iemand die echter meteen bij samenwoonst, bijvoorbeeld een aantal weken ervoor, dit heeft laten bekrachtigen kan dit wel.


Let wel: u heeft er als werkgever belang bij om de toepassing van de regels van klein verlet binnen uw onderneming duidelijk te communiceren en bovendien moet de regeling ook praktisch uitvoerbaar zijn. Ofwel past u strikt de regels toe van de reglementering, ofwel werkt u zelf een systeem uit dat praktisch werkbaar is. U doet er als werkgever ook goed aan om in het geval dat u meer toekent dan het wettelijke, deze toegeeflijkheid ook duidelijk aan uw werknemers kenbaar te maken.Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen