< Terug naar overzicht

Na de maaltijd-, de ecocheque

De Belgische vakbonden en werkgeversfederaties hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de allereerste (nationale) cao over de ecocheques afgesloten. Hierdoor kunnen bedrijven en sectoren de ecocheques voortaan opnemen in hun cao-onderhandelingen en kunnen werknemers (deels) in ecocheques uitbetaald worden. Met die ecocheques kopen uw medewerkers dan bijvoorbeeld bloembollen en compostvaten.

De invoering van ecocheques, een ‘groene loonsverhoging’, is een onderdeel van de afspraken die eind vorig jaar gemaakt werden in het nationaal loonakkoord voor de periode 2009-2010.

Wat?


Het gaat om een fiscaal interessant loonvoordeel, waarmee milieu- of energievriendelijke producten en diensten gekocht kunnen worden. Naar analogie met de maaltijdcheques zijn de ecocheques vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.
Deze koopkrachtversterking voor werknemers valt dus goedkoop uit voor werkgevers. Het totale bedrag aan ecocheques mag per werknemer niet hoger liggen dan 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. De uitbetaalde cheques blijven twee jaar geldig.
Vanzelfsprekend hebben enkel de werknemers in de sectoren of bedrijven die beslissen de ecocheque in te voeren, recht op ecocheques. De nationale cao 98 geeft de voorwaarden aan waaronder sectoren en bedrijven de cheques kunnen invoeren, en welke producten en diensten er mee aangekocht kunnen worden.

Waarvoor?


NAR-voorzitter Paul Windey (foto) geeft toe dat er "niet zoveel objectief meetbare en algemeen aanvaardbare criteria" bestaan om ecologische producten en diensten te omschrijven. Toch werd er een limitatieve lijst opgesteld "die in de toekomst kan aangevuld en bijgesteld worden."
Het gaat om energie- en waterbesparing, duurzame mobiliteit, voorkoming van afval, producten met ecolabel en natuurzorg. Concreet zijn dat, bijvoorbeeld, zuinige huishoudtoestellen, spaarlampen, kringlooppapier of isolatiemateriaal.

Cao nr 98 bevat een lijst met zes soorten milieuvriendelijke goederen en diensten die werknemers kunnen aanschaffen met ecocheques. Als de aankoop duurder uitvalt dan de waarde van de ecocheques, kan het verschil met gewoon geld bijgepast worden.

 • 1. Sparen op energie
  Aankoop en plaatsing van energiebesparende zaken, onder meer isolatiemateriaal, spaarlampen, LED-verlichting en apparaten die werken op zonne-energie.

 • 2. Zuinig met water
  Hieronder vallen spaardouches, toiletten met spaarknop, regenwatertanks en waterbesparende hulpstukken op kranen.

 • 3. Duurzaam mobiel
  Denk aan een roetfilter voor een dieselauto als die dateert van voor 2006, aan een LPG-installatie in een benzinewagen, tickets voor het openbaar vervoer (maar geen abonnementen), en de aankoop en het onderhoud van een fiets en van accessoires. Ook een elektrische fiets mag.

 • 4. Properder afval
  Met ecocheques kan men oplaadbare NiMH-batterijen en laders kopen, een compostvat, wasbare luiers, kunststofproducten die volledig bestaan uit composteerbaar materiaal en ongebleekt of TCF-gebleekt kringlooppapier.

 • 5. Design, maar dan eco
  Producten en diensten met een Europees Ecolabel. Concrete voorbeelden van ecodesign staan er niet in de officiële lijst. Het gaat om voorwerpen die ontworpen zijn om over hun hele gebruiksduur spaarzamer om te gaan met energie.

 • 6. Lief voor de natuur
  Met de ecocheques kunnen werknemers duurzaam hout en duurzame houtproducten kopen, alsook bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, handgereedschappen voor de tuin, potgrond en teelaarde, en meststoffen met biogarantie. Ook papier uit gerecycleerde houtvezels of uit verse vezels van duurzaam geëxploiteerde bossen kan met ecocheques betaald worden.


 • Bron: De Standaard, VDAB-Magezine

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen