< Terug naar overzicht

Motivatie en tevredenheid Belgische werknemers gedaald

Belgische werknemers: klagen over werkdruk, lichamelijke belasting en het loonpakket. vinden hun organisatie succesvoller dan in 2009. prijzen directe leidinggevenden voor management van de afdeling tijdens de crisis.

De crisis begint stilaan te vreten aan de motivatie en de tevredenheid van de Belgische werknemers. Bijna twee jaar lang hebben medewerkers zich hard en onvoorwaardelijk ingezet voor hun organisatie, maar nu zit de klad erin.

Meer dan vorig jaar kijken de Belgen uit naar een andere job. Niet minder dan 33 procent van de werknemers denkt binnen de twee jaar van werkgever te veranderen. Ook het aantal medewerkers dat ‘passief’ uitkijkt naar een andere job is tot bijna 18 procent gestegen, van 15 procent in 2009.

Door de aanslepende crisis zijn Belgen minder tevreden over hun job, hun beloningspakket en de werkbelasting. Ze zijn ook minder energiek en gepassioneerd met hun job bezig. Ze zeggen door de toegenomen werkdruk minder dan vorig jaar in staat te zijn om extra inspanningen te leveren. Daar staat wel tegenover dat Belgische werknemers hun bedrijf succesvoller vinden dan vorig jaar, en dat leidinggevenden een positieve invloed hebben op de afdeling.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een groot jaarlijks onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx naar het engagement van 5000 werknemers. Het onderzoek werd afgenomen in april 2010. De deelnemers dienden parameters die essentieel zijn voor het engagement van medewerkers te scoren op een schaal van 1 tot 10. SD Worx vergeleek deze scores met de resultaten van 2009 en kwam tot een aantal opmerkelijke vaststellingen.

Motivatie keldert


De Belgen zijn duidelijk minder gemotiveerd om sterke prestaties te leveren. Terwijl ze vorig jaar nog spontaan meer overuren presteerden vanwege de recessie, zeggen werknemers in 2010 minder energie te hebben om extra inspanningen te leveren op het werk. Over het algemeen liggen prestaties, tevredenheid, energie, passie voor het werk en loyauteit tegenover de werkgever dit jaar significant lager dan in 2009. De sterkste daling was er bij de uitspraak ‘Ik ben van plan om voor een lange, onbepaalde tijd bij de organisatie te blijven’.

De redenen daarvoor zijn niet ver te zoeken. Werknemers kunnen zich steeds minder vinden in hun werkschema en de opgelegde werktijden. Voor sommigen is de lichamelijke belasting toegenomen.

Klachten zijn er eveneens over het loon. Opvallend minder werknemers vinden hun loonpakket (cash, voordelen, vrije tijd…), dat het afgelopen jaar nauwelijks is veranderd, beantwoorden aan hun behoeften.

Inspanningen beloond met sterkere concurrentiepositie


De overuren en harde inspanningen waren niet tevergeefs, want vele bedrijven hebben ondanks de crisis goede resultaten neergezet. Werknemers zijn daarom van mening dat hun organisatie meer succesvol is dan in 2009. Ook zijn reputatie en imago van de bedrijven er volgens de medewerkers op vooruitgegaan.

Bovendien zijn ze er nu nog meer van overtuigd dat hun organisatie de concurrentie steeds een stap voor is. Ze vragen zich nu af wanneer zij hiervan de vruchten kunnen plukken.

In de regel hebben vele Belgische bedrijven de crisis goed doorstaan. Dat hebben ze aan de grote inzet van hun medewerkers te danken, maar ook aan de directe leidinggevenden, die een positieve invloed hadden op hun afdelingen. Zij zijn er blijkbaar in geslaagd hun mensen al die tijd te steunen en te stimuleren om het beste van zichzelf te geven.

“Belgische leidinggevenden zijn erin geslaagd de crisis als hefboom te hanteren en zo een grotere inzet van hun mensen te verkrijgen”, zegt Lorenzo Andolfi, onderzoeker bij het HR Kenniscentrum van SD Worx. “In tijden van crisis hebben leidinggevenden en medewerkers elkaar nodig. Ze zitten samen in hetzelfde bad. Meer dan voor de crisis vragen leidinggevenden effectieve input van hun medewerkers. Er is dus ruimte voor inspraak. Daardoor voelen medewerkers zich erkend. Zaak is nu te werken aan het engagement van deze medewerkers, zodat bedrijven bij het aantrekken van de arbeidsmarkt niet voor een ongewenste uitstroom van sterke krachten komen te staan.”

Steekproef


Het onderzoek werd in april 2010 gevoerd bij 5000 werknemers. De steekproef is representatief voor de Belgische arbeidspopulatie.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen