< Terug naar overzicht

Mogelijk gemeenschappelijke actie van overheidsbonden

Voorzitter Michel Bovy van de christelijke ambtenarenvakbond ACV Transcom vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van de tewerkstelling bij de NMBS, De Post en Belgacom. Zoniet, dan belooft hij een warme septembermaand. Naderhand echter lieten de overheidsbonden zich vrij positief uit over de aanduiding van Johan Vande Lanotte tot federaal minister bevoegd voor de overheidsbedrijven.

Het idee van Bovy voor een algemene staking van de overheidsdiensten vindt gehoor bij zijn socialistische collega’s. De vakbondsman hekelt het feit dat er bij de overheidsbedrijven hoofdzakelijk gesproken wordt over afbouw van werkgelegenheid en flexibeler arbeidsvoorwaarden. Bovy vreest ook dat laaggeschoolden bij de overheidsbedrijven uit de boot dreigen te vallen. Vorige week zei hij via de VRT-televisie er bijna zeker van te zijn dat er in september samen met de ACOD gemeenschappelijke acties komen. De vraag is echter of de ACOD de harde lijn van Bovy zal volgen. Al stelden zowel Roger Van Hove (ACOD Spoor) als Jef De Doncker (ACOD Post) dat ze Bovy zeer goed begrijpen. Van Hove twijfelt er niet aan dat er steun bestaat voor een gemeenschappelijke actie. De Doncker wijst er op dat het personeel van De Post ook ontevreden is omdat de sociale onderhandelingen nog altijd muurvast zitten. De directie wil niet ingaan op “minimumeisen”, zoals extra vakantiegeld en een lineaire loonsverhoging. Ondertussen toonden dezelfde vakbonden zich relatief tevreden omdat de overheidsbedrijven nu een “krachtdadige” en “betrouwbare” voogdijminister hebben, waarmee volgens hen te onderhandelen valt. De bonden verwachten dan weer niet dat ze van Vande Lanotte zomaar genoegdoening zullen krijgen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen